Ispravak javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 9/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg
Mijenja se tekst Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 9/18 objavljen 1. prosinca u Jutarnjem listu i na www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr i to kako slijedi:
 
S popisa nekretnina u Javnom pozivu briše se nekretnina pod rednim brojem:

6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I ZGRADA U KORČULI – površine 800 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 979 ZGR, površine 800 m2, upisana u z.k.ul. 1402, k.o. Korčula, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Korčula.
Čestica zemljišta se prema Prostornom planu uređenja Grada Korčule nalazi unutar građevinskog područja u zoni T1 – hoteli i T2 – turističko naselje, unutar obuhvata obveze donošenja urbanističkog plana uređenja.
POČETNA CIJENA: 1.090.000,00 kn
JAMČEVINA: 54.500,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak procjene nekretnine u iznosu od 3.840,00 kn.
 
U skladu s tom informacijom neće se zaprimati ponude za kupnju predmetne nekretnine.
 
 

Pisane vijesti