Ispravak Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu - Dubrovačko-neretvanska županija, prosinac 2020.

VAŽNO! – Obavijest o ispravku Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu Dubrovačko – neretvanska županija – PROSINAC 2020. – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 25. siječnja 2021. godine

Mijenja se tekst Javnog poziva za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu Dubrovačko – neretvanska županija – PROSINAC 2020., objavljen dana 18. prosinca 2020. na https://mpgi.gov.hr/old/ te www.hgk.hr s rokom za podnošenje prijava 25. siječnja 2021. godine i to kako slijedi:
 
U dijelu teksta PODNOŠENJE PONUDA: Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000, Zagreb te iste moraju biti zaprimljene do dana 25. siječnja 2021. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, dana 25. siječnja 2021. godine u 13,00 sati.
 
Sve ponude/omotnice poslane i zaprimljene na adresi Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb te koje na prednjoj strani i poleđini omotnice imaju naznačeno  «PONUDA ZA KUPNJU VIŠKA ISKOPA KOJI PREDSTAVLJA MINERALNU SIROVINU – NE OTVARATI do 25. siječnja 2021. do 10 sati», uzet će se u razmatranje.
 

Pisane vijesti