Ispravak Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu - Zagrebačka županija, prosinac 2020.

Slika /arhiva-midim/

VAŽNO! – Obavijest o ispravku Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu Zagrebačka županija – PROSINAC 2020. – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 22. siječnja 2021. godine

Mijenja se tekst Javnog poziva za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu Zagrebačka županija – PROSINAC 2020., objavljen dana 18. prosinca 2020. na https://mpgi.gov.hr/old/ te www.hgk.hr s rokom za podnošenje prijava 22. siječnja 2021. godine i to kako slijedi:
 
U dijelu teksta PODNOŠENJE PONUDA: Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000, Zagreb te iste moraju biti zaprimljene do dana 22. siječnja 2021. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, dana 22. siječnja 2021. godine u 13,00 sati.
 

Pisane vijesti