Izmjena Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog značaja

Slika /slike/Opcenito/VRH_6705.jpg

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela izmjene i dopune Uredbe kojom se određuju građevine i površine državnog i regionalnog značaja te zahvati u prostoru i površine državnog i regionalnog značaja koji se ne smatraju građenjem, a koji se prostornim planovima planiraju na teritoriju Republike Hrvatske i u njenom epikontinentalnom pojasu.

Ovim se Prijedlogom mijenja i dopunjuje važeća Uredba radi usklađenja s terminologijom iz trenutno važećeg, ali i novog Zakona o elektroničkim komunikacijama koji je u saborskoj proceduri te Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. 

Nadalje, za projekte koji su proglašeni strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, ovim Prijedlogom se otklanja dvojba koje tijelo izdaje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od grada ili županije, na način da će takva rješenja izdavati Ministarstvo. 

Također se propisuje se da Ministarstvo izdaje akte za provedbu prostornih planova za građevine sigurnosno-obavještajnog sustava i nacionalne kritične infrastrukture, sukladno Zakonu o kritičnim infrastrukturama, s obzirom na to da se radi o sustavima od nacionalne važnosti te da prekidi u funkcioniranju takvih sustava mogu imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, sigurnost općenito, zdravlje i živote ljudi, imovinu i okoliš. 

S obzirom na važnost ove Uredbe za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predlaže se stupanje na snagu ove Uredbe prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 

Pisane vijesti | Informacija | Propisi