Općini Stupnik darovana državna nekretnina u svrhu osnivanja poduzetničke zone

Slika /slike/Opcenito/propis.savjetovanje.jpg

Vlada je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Stupnik Općini Stupnik u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Stupnik. Riječ je o nekretnini ukupne površine 140.704 m2 tržišne vrijednosti skoro 63 milijuna kuna.

Cilj osnivanja Poduzetničke zone Stupnik prvenstveno je omogućiti daljnji gospodarski razvoj Općine Stupnik, otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganja, kreiranje povoljne poduzetničke klime u okruženju, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te ukupan razvoj lokalne zajednice i regije.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Stupnik je Općina Stupnik te je od velike važnosti za daljnji razvoj Općine Stupnik darovanje predmetne nekretnine, budući je u više navrata iskazan interes gospodarskih subjekata za ulaganje i širenje proizvodnih pogona na područje Općine Stupnik.
 
Općina Stupnik se obvezuje darovanu nekretninu privesti utvrđenoj namjeni u roku od 5 godina što podrazumijeva opremanje zone:
  • energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci),
  • komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu),
  • prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.),
  • komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

Nakon Odluke Vlade, slijedi potpisivanje Ugovora o darovanju, dok će Općina nakon privođenja utvrđenoj namjeni darovane nekretnine o tome dokumentirano izvijestiti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina