Izmjenama Zakona zabranit će se prodaja i najam POS stanova

Slika /slike/Opcenito/2019_02_22.Split-7.jpg

U javno savjetovanje upućene su Izmjene Zakona o POS-u kojima se omogućava pomoć u rješavanju stambenih pitanja širem krugu građanstva kupnjom stanova na slobodnom tržištu. U izmjenama zakona nalazi se i odredba po kojoj će budući ugovori o kupoprodaji stanova u sklopu programa POS-a morati sadržavati zabranu davanja u najam ili prodaju stana.

Ovim Nacrtom prijedloga zakona omogućava se pomoć u rješavanju stambenih pitanja širem krugu građanstva kupnjom stanova na slobodnom tržištu iz razloga što Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) nema na raspolaganju dovoljan broj novoizgrađenih stanova. Također se jasnije definira visina cijene građevinskog zemljišta kada APN  kupuje zemljište za izgradnju stanova.

Zbog tendencije smanjenja kamatnih stopa na tržištu kapitala smanjuje se kamatna stopa na javna sredstva u obročnoj otplati cijene stana sa 3% na 2% godišnje. 

S obzirom na nepovoljna demografska kretanja u Republici Hrvatskoj omogućava se izgradnja i kupnja stanova za deficitarna zanimanja.

Također se, zbog sprječavanja zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova kupljenih u POS programu pod povoljnijim uvjetima, uvodi zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova što se definira kupoprodajnim ugovorom. U slučaju da netko odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) o svemu će obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. U tom slučaju kupac će APN-u morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Država bi, dakle, od takvih naplatila sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam.
 
Donošenjem predloženog Zakona osigurava se: 
 
  • pomoć kod rješavanja stambenog pitanja većem broju građana,
  • smanjenje kamatne stope što će stimulirat kupnju stanova pod povoljnijim uvjetima,
  • pomoć pri rješavanju stambenog pitanja za deficitarna zanimanja u mjestima nedovoljno razvijenih dijelova Republike Hrvatske čime će se doprinijeti zadržavanju i privlačenju stručnog deficitarnog kadra,
  • jasno definiranje prava i obveza kupaca pri sklapanju kupoprodajnog ugovora,
  • jasnije se definira granična visina cijene građevinskog zemljišta za izgradnju stanova.

Podsjetimo do sada je po programu POS-a izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo više od 4 milijarde kuna, a u naredne dvije godine planira se izgraditi novih tisuću stanova na lokacijama: Zadar, Split, Trogir, Solin, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Vis i Vrsar.

Predviđeno je da Zakon ide u dva čitanja u Hrvatski sabor a njegovo donošenje u planu je prije ljeta ove godine.
 
  • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 23. ožujka 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja 
 


Pisane vijesti | Informacija | POS