Izrađeni Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka i Metodologija za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka

Slika /dokumenti/NPOO/ZIKGP_NPOO/2024_06_12_naslovnica.PNG

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je Metodologiju za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka, te Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka. Svrha tih dvaju dokumenata je doprinijeti uspostavi metodološkog i praktičnog okvira za ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena, te pomoći jedinicama lokalne samouprave u prepoznavanju i ublažavanju urbanih toplinskih otoka.

U sklopu projekta „Potpora provedbi mjera zelene tranzicije u području obnove zgrada oštećenih potresima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“, financiranom od strane Europske unije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj i Glavnom upravom Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) izradilo Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka, te Metodologiju za njihovu identifikaciju i kartiranje.
 
Cilj Priručnika i Metodologije je jedinicama lokalne samouprave- općinama i gradovima- pružiti okvir za identifikaciju urbanih toplinskih otoka i njihovo ublažavanje, kako bi se dodatno potaknuo razvoj klimatski neutralnih gradova otpornih na klimatske promjene. Svrha im je i podići razinu svijesti o nepovoljnim učincima klimatskih promjena, kao i predložiti niz mjera za njihovo ublažavanje, poput implementacije rješenja temeljenih na prirodi, planiranja zelene i plave infrastrukture i održivog upravljanja vodom, poticanja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, i drugih.
 
Priručnik i Metodologija sadrže ilustrativne primjere primjene dobre prakse kako bi se olakšao prijenos znanja lokalnim vlastima i relevantnim dionicima.

Metodologiju za identifikaciju i kartiranje urbanih toplinskih otoka, u hrvatskoj i engleskoj verziji, moguće je preuzeti sa sljedećih poveznica:

Priručnik za ublažavanje urbanih toplinskih otoka, u hrvatskoj verziji i engleskoj, moguće je preuzeti sa sljedećih poveznica:

 
Više informacija o izradi strategija zelene urbane obnove pogledajte OVDJE.

Više informacija o Pilot projektu razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama pogledajte OVDJE.

Pisane vijesti | Informacija | NPOO