Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje za osobe pogođene potresom

Slika /slike/Opcenito/stanovanje.jpg

29. travnja 2024. započele su prijave na Javni poziv Sisačko - moslavačke županije za dodjelu stambenih jedinica (kuća u nizu) i stanova na privremeno korištenje osobama pogođenim potresom, a rok za podnošenje zahtjeva je do 30. rujna 2024. godine do 15,30 sati.

Predmet Javnog poziva su stambene jedinice (kuće u nizu) i stanovi koji se daju na privremeno korištenje na sljedećim lokacijama:

 • Županijsko naselje Banovi Dvori Glina,Trg hrvatskih branitelja

 • Županijsko naselje Petrinia, Ulica Ive Maline i Ulica Rudolfa Hercega, Petrinja

 • stan u Sisku, Vinogradska 16, stan broj 10 - dvosobni stan u suterenu u u površini od 60,40 m2

 • stan u Petrinji, Trg narodnih učitelja 6/1, stan broj 5 - jednosobni stan na I katu u površini od 21,07 m2

 • stan u Glini, Stjepana i Antuna Radića 18, dvosobni stan na IV katu u površini od 57,59 m2

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stambene jedinice na privremeno korištenje imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije ako je vlasnik stana/kuće ili najmoprimac stana/kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koja je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja stana/kuće utvrđena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom za stanovanje odnosno koje idu u konstrukcijsku obnovu
 2. koji nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću/stan na području Sisačko-moslavačke županije

Privremeno stambeno zbrinjavanje osoba koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva provest će se dodjelom stambene jedinice na privremeno korištenje bez naknade na temelju mjerila Javnog poziva. Korisnici su obvezni plaćati režijske troškove po osnovi korištenja stambene jedinice (električna energija, voda, grijanje i odvoz smeća) dok će pričuvu, komunalnu i vodnu naknadu plaćati Sisačko-moslavačka županija. Režijski troškovi korisnicima, koji na to imaju pravo, će se sufinancirati iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 100 eura do najviše 160,00 eura mjesečno, ovisno o broju članova kućanstva, a razliku između sufinanciranog iznosa i stvarnih režijskih troškova snosit će korisnik.

Mjerila koja se uzimaju u obzir za utvrđivanje za dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje:

 • osobe koje su stambeno zbrinute u mobilnim stambenim jedinicama u kontejnerskim naseljima, u pojedinačnim mobilnim stambenim jedinicama (na zemljištu uz oštećenu kuću ili višestambenu zgradu) ili su smješteni u drugom obliku organiziranog smještaja, a vlasnici su stana ili kuće koje se obnavlja odnosno korisnici/najmoprimci su stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koje se obnavlja
 • vlasnici stanova u stambenim zgradama ili najmoprimci u stanovima/kućama u vlasništvu Republike Hrvatske koje se obnavljaju na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), a za vrijeme obnove nisu podobni za stanovanje

 • osobe kojima je stan/kuća u njihovom vlasništvu ili vlasništvu Republike Hrvatske u postupku obnove, a privremeno su uzeli u najam stan ili kuću.

Zahtjev s priloženim ispravama kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za dodjelu stana na privremeno korištenje podnosi se Povjerenstvu za dodjelu na privremeno korištenje stanova osobama pogođenih potresom, a predaje se putem pošte ili osobno u :

 • Pisarnicu Sisačko-moslavačke županije, Ante Starčevića 29, 44 000 Sisak,

 • Petrinji na adresi Vladka  Mačeka 47 , 44250 Petrinja,

 • Glini na adresi Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.

 
Zahtjev se predaje na obrascu - Zahtjev za dodjelu stambene jedinice/stana na privremeno korištenje koji se može preuzeti na web stranici Sisačko-moslavačke županije, te na adresama:

 • Sisak, A. Starčevića 29.

 • Petrinja, Vladka Mačeka 47.

 • Glina, Trg bana J. Jelačića 2.

 
Zahtjevi će se rješavati redoslijedom zaprimanja, a za osobe koje ispunjavaju uvjete, Povjerenstvo za dodjelu na privremeno korištenje stanova osoba pogođenih potresom će predložiti županu Sisačko - moslavačke županije donošenje odluke o dodjeli stambenih jedinica na privremeno korištenje. 

Popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta i mjerila za privremeno stambeno zbrinjavanje dostupan je u tekstu Javnog poziva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2024. godine do 15,30 sati.

Za dodatne informacije građani se mogu javiti na brojeve telefona: 044/500-181 i 044/500-034 dok je više infomacija dostupno je na stranicama Sisačko-moslavačke županije putem sljedećih linkova: 
 


Izvor: smz.hr 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova