Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1. rujna 2017. do 14:00 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine  objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/17

 
 
1. Nekretnina u k.o. Sukošan (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 8543, Pećina, voćnjak, površine 302 m2, upisana u z.k.ul. 3091, k.o. Sukošan.
POČETNA CIJENA: 154.237,50 kn
JAMČEVINA: 15.423,75 kn
Dokumentacija
 
2. Nekretnina u k.o. Kraj (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 987/332, pašnjak, površine 873 m2, upisana u z.k.ul. 621, k.o. Kraj.
POČETNA CIJENA: 165.367,36 kn
JAMČEVINA: 16.536,74 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 6.048,65 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
3. Nekretnina u k.o. Slakovec (Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 222/A/1/1/1/1/2/6/1, pašnjak Slakovec, površine 3.913 m2, upisane u z.k.ul. 1794, k.o. Slakovec.
POČETNA CIJENA: 234.000,00 kn
JAMČEVINA: 23.400,00 kn
Dokumentacija
 
4. Nekretnina u k.o. Joševica (Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Glina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 17/4, zgrada dom, površine 331 m2, upisana u z.k.ul. 781, k.o. Joševica.
POČETNA CIJENA: 103.250,00 kn
JAMČEVINA: 10.325,00 kn
Dokumentacija
 
5. Nekretnina u k.o. Mazin (Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gračac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3994, dvorište - popov stan - Kasar, površine 88 čhv, i k.č.br. 3995, zgrada i dvor, površine 266 čhv, upisane u z.k.ul. 339, k.o. Mazin.
POČETNA CIJENA: 32.137,50 kn
JAMČEVINA: 3.213,75 kn
Dokumentacija
 
6. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu, Zemljišno-knjižni odjel Ludbreg)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1702/2, livada u Ludbregu u ulici Lj. Gaja, površine 5.682 m2, upisana u z.k.ul. 3116, k.o. Ludbreg.
POČETNA CIJENA: 501.000,00 kn
JAMČEVINA: 50.100,00 kn
Dokumentacija
 
7. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec (Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Sesvete)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava, površine 177 m2, upisana u z.k.ul. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec.
POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn
JAMČEVINA: 11.007,06 kn
Dokumentacija
 
8. Nekretnina u k.o. Nova Vas (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1468/1, pašnjak, površine 1.516 m2 i k.č.br. 1468/2, pašnjak, površine 843 m2, ukupne površine 2.359 m2, upisane u z.k.ul. 797, k.o. Nova Vas.
POČETNA CIJENA: 544.500,00 kn
JAMČEVINA: 54.450,00 kn
Dokumentacija
 
9. Nekretnina u k.o. Osijek (Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5144, oranica, površine 259 m2 upisana u z.k.ul. 20669, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 197.626,50 kn
JAMČEVINA: 19.762,65 kn
Dokumentacija
 
10. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3856/ZGR, ruševina, parkiralište, površine 156 m2, upisana u z.k.ul. 2327, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 213.634,96 kn
JAMČEVINA: 21.363,50 kn
Dokumentacija
 
11. Nekretnina u k.o. Murter Betina (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Tisno)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 533 ZGR, kuća, površine 119 m2, upisana u z.k.ul. 546, k.o. Murter Betina.
POČETNA CIJENA: 158.368,75 kn
JAMČEVINA: 15.836,88 kn
Dokumentacija
 
12. Nekretnina u k.o. Sveti Vital (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1292/31, vrt, površine 917 m2, upisana u z.k.ul. 1625, k.o. Sveti Vital.
POČETNA CIJENA: 346.350,00 kn
JAMČEVINA: 34.635,00 kn
Dokumentacija
 
13. Nekretnina u k.o. Kraj (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 987/148, pašnjak, površine 616 m2, upisana u z.k.ul. 621, k.o. Kraj.
POČETNA CIJENA: 54.237,50 kn
JAMČEVINA: 5.423,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 616,00 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
14. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 10737, zgor sela, površine 136 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 139.500,00 kn
JAMČEVINA: 13.950,00 kn
Dokumentacija
 
15. Nekretnina u k.o. Pristeg (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 361/28, pašnjak, površine 1.670 m2, upisana u z.k.ul. 631, k.o. Pristeg.
POČETNA CIJENA: 80.937,50 kn
JAMČEVINA: 8.093,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 10.088,97 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
16. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2414/3, oranica, površine 22.397 m2, upisana u z.k.ul. 19536, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 20.681.000,00 kn
JAMČEVINA: 1.034.050,00 kn
Dokumentacija
 
17. Nekretnina u k.o. Donja Lomnica (Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Velika Gorica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1377/1, šodrana pod pješčenkom, površine 1.930 m2, upisana u zk.ul. 61 i k.č.br. 1377/2, šodrana pod pješčenkom, površine 651 m2, upisana u z.k.ul. 841, ukupne površine 2.581 m2, k.o. Donja Lomnica.
POČETNA CIJENA: 212.325,39 kn
JAMČEVINA: 21.232,54 kn
Dokumentacija
 
18. Nekretnina u k.o. Vidonje (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Metković)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1692/4, dvorište, površine 811 m2 i k.č.br. 708 ZGR, stojna kuća, površine 185 m2, ukupne površine 996 m2, obje upisane u z.k.ul. 751, k.o. Vidonje.
POČETNA CIJENA: 143.225,00 kn
JAMČEVINA: 14.322,50 kn
Dokumentacija
 
19. Nekretnina u k.o. Mošćenica (Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 666/6, oranica Ciglenjak u Požarini, površine 79 m2, upisana u z.k.ul. 1416 k.o. Mošćenica.
POČETNA CIJENA: 3.200,00 kn
JAMČEVINA: 320,00 kn
Dokumentacija
 
20. Nekretnina u k.o. Kljake (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Drniš)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 126/33, Pašnjak, površine 321 m2, upisana u z.k.ul. 832, k.o. Kljake.
POČETNA CIJENA: 11.637,50 kn
JAMČEVINA: 1.163,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 321,00 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 
21. Nekretnina u k.o. Petrovija (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 268/5, oranica, površine 981 m2, upisana u z.k.ul. 1214, k.o. Petrovija.
POČETNA CIJENA: 399.000,00 kn
JAMČEVINA: 39.900,00 kn
Dokumentacija
 
22. Nekretnina u k.o. Prezid (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Čabar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2440/34, pašnjak Brinje, površine 1.187 m2 i k.č.br. 2440/35, pašnjak Brinje, površine 1.690 m2, ukupne površine 2.877 m2, obje upisane u z.k.ul. 1198, k.o. Prezid.
POČETNA CIJENA: 102.000,00 kn
JAMČEVINA: 10.200,00 kn
Dokumentacija
 
23. Nekretnina u k.o. Kotlina (Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Beli Manastir)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1755, nerazvrstano poljoprivredno zemljište selo, površine 514 m2, upisana u z.k.ul. 637, k.o. Kotlina.
POČETNA CIJENA: 5.437,50 kn
JAMČEVINA: 543,75 kn
Dokumentacija
 
24. Nekretnina u k.o. Oprič (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 510/15, gradilište, površine 595 m2, upisana u z.k.ul. 1441, k.o. Oprič.
POČETNA CIJENA: 1.041.350,00 kn
JAMČEVINA: 52.067,50 kn
Dokumentacija
 
25. Nekretnina u k.o. Lapovci (Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Đakovo)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 783/4, ekonomsko dvorište Križice, površine 1.515 m2, upisana u z.k.ul. 349, k.o. Lapovci.
POČETNA CIJENA: 530.600,00 kn
JAMČEVINA: 53.060,00 kn
Dokumentacija
 
26. Nekretnina u k.o. Sošići (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 270/Z, kuća, površine 29 m2 i k.č.br. 621/10, pašnjak, površine 910 m2, ukupne površine 939 m2, obje upisane u z.k.ul. 1702, k.o. Sošići.
POČETNA CIJENA: 337.000,00 kn
JAMČEVINA: 33.700,00 kn
Dokumentacija

27. Nekretnina u k.o. Vilić Selo (Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2156, mlinski potok, površine 129 čhv, odnosno 464 m2, upisana u z.k.ul. 544, k.o. Vilić Selo.
POČETNA CIJENA: 10.912,50 kn
JAMČEVINA: 1.091,25 kn
Dokumentacija
 
28. Nekretnina u k.o. Kukuljanovo (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1193/4, neplodno, površine 15.886 m2, upisana u z.k.ul. 2008, k.o. Kukuljanovo.
POČETNA CIJENA: 4.890.150,84 kn
JAMČEVINA: 244.507,54 kn
Prema prostornom planu uređenja Grada Bakra čestica se nalazi izvan granica građevinskog područja naselja u izgrađenom dijelu površina za izdvojene namjene – gospodarska namjena, a predmetno područje je detaljnije regulirano Urbanističkim planom uređenja Radne zone R-27 Kukuljanovo, gdje je namjena predmetne čestice određena kao gospodarska: proizvodna – pretežito proizvodna oznake platoa A8 te u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište izvan područja naselja bez uređenog prilaza na javnu prometnicu.
Dokumentacija
 
29. Nekretnina u k.o. Samobor (Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2491/2, livada Trnovec, površine 3.891 m2, upisana u z.k.ul. 6815, k.o. Samobor.
POČETNA CIJENA: 1.324.125,00 kn
JAMČEVINA: 66.206,25 kn
Dokumentacija
 
30. Nekretnina u k.o. Zlarin (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 207 ZGR, kuća, površine 308 m2, k.č.br. 784, oranica, površine 284 m2, k.č.br. 785, oranica, površine 224 m2, k.č.br. 806, oranica, površine 479 m2 i k.č.br. 807, oranica, površine 168 m2,  sve upisane u z.k.ul. 1816, k.o. Zlarin.
POČETNA CIJENA: 1.150.706,25 kn
JAMČEVINA: 57.535,31 kn
Prema urbanističkom planu uređenja Zlarina čestice zemljišta obuhvaćene su granicama građevinskog područja u zoni mješovite namjene – pretežito stambene (M1) i u naravi predstavljaju ruševni objekt s okućnicom i okolnim zemljištem, s izravnim pristupom na javnu prometnicu, površine 1.463 m2, a nalaze se unutar zaštićene povijesne cjeline naselja te je prilikom projektiranja potrebno zatražiti posebne uvjete Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Šibeniku, kao i ishoditi potvrdu glavnog projekta od istog Ureda prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu.
Dokumentacija
 
31. Nekretnina u k.o. Sv. Vital (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1882/16, livada, površine 95 m2, upisana u z.k.ul. 1635, k.o. Sv. Vital.
POČETNA CIJENA: 26.600,00 kn
JAMČEVINA: 2.660,00 kn
Dokumentacija

32. Nekretnina u k.o. Nova Gradiška (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2746, kuća i dvorište na bedemu, površine 483 m2, upisana u z.k.ul. 5023, k.o. Nova Gradiška.
POČETNA CIJENA: 23.212,50 kn
JAMČEVINA: 2.321,25 kn
Dokumentacija
 
33. Nekretnina u k.o. Buje (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 563/3, oranica, površine 171 m2, upisana u z.k.ul. 71, k.o. Buje.
POČETNA CIJENA: 54.200,00 kn
JAMČEVINA: 5.420,00 kn
Dokumentacija
 
34. Nekretnina u k.o. Trget (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 948/168, pašnjak, površine 170 m2, upisana u z.k.ul. 190, k.o. Trget.
POČETNA CIJENA: 29.100,00 kn
JAMČEVINA: 2.910,00 kn
Dokumentacija
 
35. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj-grad (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 526/4, pašnjak, površine 279 m2, upisana u z.k.ul. 2517, k.o. Mali Lošinj-grad.
POČETNA CIJENA: 250.875,00 kn
JAMČEVINA: 25.087,50 kn
Dokumentacija
 
36. Nekretnina u k.o. Delnice II (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Delnice)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 15693/2, oranica vrt iza kuće, površine 51 m2,  upisana u z.k.ul. 1414, k.o. Delnice II.
POČETNA CIJENA: 5.975,00 kn
JAMČEVINA: 597,50 kn
Dokumentacija
 
37. Nekretnina u k.o. Mandalina (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1302/4, pašnjak u Pećine, površine 8.535 m2,  upisana u z.k.ul. 42, k.o. Mandalina.
POČETNA CIJENA: 2.322.475,00 kn
JAMČEVINA: 116.123,75 kn
Dokumentacija
 
38. Nekretnina u k.o. Kotišina (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1447/10, šuma, površine 550 m2, upisana u z.k.ul. 841, k.o. Kotišina.
POČETNA CIJENA: 179.237,50 kn
JAMČEVINA: 17.923,75 kn
Dokumentacija
 
39. Nekretnina u k.o. Zdenci (Općinski sud u Virovitici, Stalna služba Orahovica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1237/60, dvorište i gospodarske zgrade, Zdenci, Pustara, ukupne površine 22.632 m2,  upisana u z.k.ul. 1698, k.o. Zdenci.
POČETNA CIJENA: 613.112,50 kn
JAMČEVINA: 61.311,25 kn
Na predmetnoj nekretnini izgrađene su i legalizirane zgrade i to od strane trgovačkog društva PP ORAHOVICA d.o.o., OIB 70427199569, Zdenci, Pustara 1, za koje je od Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Virovitičko-podravske županije izdano Rješenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I-944-16/13-01/10102 od 22. prosinca 2016., a koje nisu bile predmet procjene i čija vrijednost nije uključena u početnu cijenu.
Dokumentacija
 
40. Nekretnina u k.o. Bjelovar-Sredice (Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 966, Ul. prof. D. Grganića, oranica, dvorište, pomoćna zgrada, crpna stanica, površine 1.902 m2,  upisana u z.k.ul. 1138, k.o. Bjelovar-Sredice.
POČETNA CIJENA: 113.500,00 kn
JAMČEVINA: 11.350,00 kn
Dokumentacija
 
41. Nekretnina u k.o. Pićan (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 946, vrt, površine 279 m2,  upisana u z.k.ul. 1328, k.o. Pićan.
POČETNA CIJENA: 70.875,00 kn
JAMČEVINA: 7.087,50 kn
Dokumentacija
 
42. Nekretnina u k.o. Trnjani (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 755/3, ekonomsko dvorište selište, površine 28.844 m2, upisana u z.k.ul. 584 i k.č.br. 751/2, neplodno dolci, površine 2.538 m2, upisana u z.k.ul. 611,  ukupne površine 31.382 m2, sve k.o. Trnjani.
POČETNA CIJENA: 896.600,00 kn
JAMČEVINA: 89.660,00 kn
Na k.č.br. 755/3 nalaze se dva montažna objekta, u naravi spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju i skladišni prostor, dimenzija 36×12,5 m (južna građevina) i 36×11 m (sjeverna građevina).
Dokumentacija
 
43. Nekretnina u k.o. Kostrena Lucija (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3324, Svežanj, u naravi dvorište površine 1.474 m2, jog površine 98 m2, kuglana površine 565 m2, igralište površine 575 m2, put površine 1.011 m2, igralište, površine 184 m2, igralište površine 742 m2, igralište površine 1.221 m2, jog površine 94 m2, igralište površine 424 m2, park površine 7.212 m2, gospodarska zgrada Svežanj, površine 30 m2, kuća Svežanj površine 484 m2 i gospodarska zgrada Svežanj površine 105 m2, ukupne površine 14.219 m2,  upisana u z.k.ul. 1600, k.o. Kostrena Lucija.
Kao suvlasnici su upisani Republika Hrvatska s 37/100 idealnih dijelova i Centar za restrukturiranje i prodaju s 63/100 idealnih dijelova.
POČETNA CIJENA: 22.854.862,50 kn
JAMČEVINA: 1.142.743,13 kn
Dokumentacija
 
44. Nekretnina u k.o. Ninski Stanovi (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1570/2, Bagutovka, Bila Vlak, ukupne površine 47.580 m2, šuma, površine 43.375 m2, cesta, površine 906 m2, šuma, površine 3.299 m2,  upisana u z.k.ul. 579, k.o. Ninski Stanovi.
POČETNA CIJENA: 1.241.237,50 kn
JAMČEVINA: 62.061,88 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od  541.296,48 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dokumentacija
 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1.rujna 2017. do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 1. rujna 2017. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 1. rujna 2017. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati: tel:  +385(0)1 6448 887
osim za nekretninu pod R.b. 44                           tel:  +385(0)1 6448 896

 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti