Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 5/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. srpnja 2018. do 10:00 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 94/18), te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 5/18


1. KUĆA I ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – REMETE – površine 201 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1612/2, Požarinje u Bukovcu Gornjem, površine 201 čhv, upisana u z.k.ul. 1696, k.o. Remete, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 833.812,50 kn
JAMČEVINA: 83.381,25 kn
Pregled nekretnine biti će: 19. srpnja od 11-15 sati

2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 8.464 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/8, Grabi, površine 8.464 m2, upisana u z.k.ul. 1879, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/150 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.144.500,00 kn
JAMČEVINA: 57.225,00 kn

3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 10.473 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/12, Grabi, površine 10.473 m2, upisana u z.k.ul. 1883, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/149 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.414.500,00 kn
JAMČEVINA: 70.725,00 kn

4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 8.219 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/13, Grabi, površine 8.219 m2, upisana u z.k.ul. 1884, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/148 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.114.500,00 kn
JAMČEVINA: 55.725,00 kn

5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 20.341 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/17, Grabi, površine 20.341 m2, upisana u z.k.ul. 1869, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/165 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.745.625,00 kn
JAMČEVINA: 137.281,25 kn

6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 19.029 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/20, Grabi, površine 19.029 m2, upisana u z.k.ul. 1864, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/167 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.565.625,00 kn
JAMČEVINA: 128.281,25 kn

7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 20.259 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/21, Grabi, površine 20.259 m2, upisana u z.k.ul. 1865, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/163 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.735.625,00 kn
JAMČEVINA: 136.781,25 kn

8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA PERUČKOM JEZERU – ukupne površine 38.087 m2
Nekretnina označena kao k.č.br. 1023/26, Šušnjar, površine 20.727 m2 i k.č.br. 1023/42, pašnjak, površine 17.360 m2, ukupne površine 38.087 m2, upisane u katastarskom operatu u posjedovni list 271, sve k.o. Garjak.
Za k.o. Garjak ne postoje zemljišne knjige te za predmetne nekretnine nije otvoren karton zemljišta.
POČETNA CIJENA: 796.475 kn
JAMČEVINA: 79.647,50 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 789.403,36 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.

9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U HRVATSKOJ KOSTAJNICI – ukupne površine 403 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 42, kuća br. 71 i dvorište u gradu, površine 277 m2 i zk.č.br. 255, vrt u gradu, površine 126 m2, ukupne površine 403 m2, upisane u z.k.ul. 68, sve k.o. Kostajnica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Hrvatska Kostajnica.
POČETNA CIJENA: 37.925,00 kn
JAMČEVINA: 3.792,50 kn

10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VOĆIN – površine 227 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 466, kuća, dvor i oranica u selu, površine 227 čhv, upisana u z.k.ul. 278, k.o. Hum Voćinski, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina.
POČETNA CIJENA: 14.412,50 kn
JAMČEVINA: 1.441,25 kn

11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LANIŠĆE KRAJ BUZETA – površine 125 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3421/30, površine 125 m2, upisana u z.k.ul. 429, k.o. Lanišće, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buzet.
POČETNA CIJENA: 8.100,00 kn
JAMČEVINA: 810,00 kn

12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BEDEKOVČINA – površine 1.827 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 651/4, površine 1.827 m2, upisana u z.k.ul. 2387, k.o. Poznanovec, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok.
POČETNA CIJENA: 26.180,00 kn
JAMČEVINA: 2.618,00 kn

13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POREČU – površine 457 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3390, površine 457 m2, upisana u z.k.ul. 2128, k.o. Baderna, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 153.000,00 kn
JAMČEVINA: 15.300,00 kn

14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NEDELIŠĆE – površine 4.360 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1223, Ulica I. Mažuranića, površine 4.360 m2, upisana u z.k.ul. 1392, k.o. Nedelišće, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
POČETNA CIJENA: 256.480,00 kn
JAMČEVINA: 25.648,00 kn

15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZADRU – površine 61 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 9467, površine 61 m2, upisana u z.k.ul. 17580, k.o. Zadar, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 131.206,25 kn
JAMČEVINA: 13.120,63 kn

16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GAREŠNICI – površine 2 jutra i 60 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1967/1, ispod Deda, površine 2 jutra i 60 čhv, upisana u z.k.ul. 895, k.o. Gornja Garešnica, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
POČETNA CIJENA: 21.100,00 kn
JAMČEVINA: 2.110,00 kn

17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U RIJECI – GROBNIK – površine 183 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4114, Pašinac, površine 183 čhv, upisana u z.k.ul. 1802, k.o. Grobnik, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 217.375,00 kn
JAMČEVINA: 21.737,50 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 14.711,90 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.

18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – KAŠTEL – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 864/1, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul. 2180, k.o. Kaštel, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 279.000,00 kn
JAMČEVINA: 27.900,00 kn

19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI OPRTALJ – površine 316 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8982/4, površine 316 m2, upisana u z.k.ul. 4742, k.o. Oprtalj, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 57.800,00 kn
JAMČEVINA: 5.780,00 kn

20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U RIJECI – HOSTI – površine 251 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 388/388, površine 251 m2, upisana u z.k.ul. 2205, k.o. Hosti, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 79.375,00 kn
JAMČEVINA: 7.937,50 kn

21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ERDUTU – površine 465 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 223, površine 465 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 7.155,00 kn
JAMČEVINA: 715,50 kn

22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ERDUTU – površine 469 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 224, površine 469 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 7.155,00 kn
JAMČEVINA: 715,50 kn

23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ERDUTU – površine 469 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 225, površine 469 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 7.155,00 kn
JAMČEVINA: 715,50 kn

24. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VRBNIK NA OTOKU KRKU – površine 923.077 m2
75700/923077 dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. 798/1, površine 923.077 m2, upisane u z.k.ul. 4575, k.o. Vrbnik, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
75700/923077 dijelova zk.č.br. 798/1 k.o. Vrbnik predstavlja zemljište koje je prostornim planom uređenja Općine Vrbnik predviđeno kao izdvojeno građevinsko područje oznake T25 – turističko naselje i R12 – sportsko rekreacijske građevine. Tabularna isprava će se izdati kupcu nakon plaćanja kupoprodajne cijene i nakon što izradi i provede parcelacijski elaborat za izdvajanje 75700/923077 dijelova zk.č.br. 798/1 k.o. Vrbnik te će se kupcu ostaviti rok od godinu dana za izradu i provedbu spomenutog elaborata.
POČETNA CIJENA: 2.974.375,00 kn
JAMČEVINA: 148.718,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine dužan je platiti naknadu za izdvajanje navedene nekretnine iz šume i/ili šumskog zemljišta prema obračunu Hrvatskih šuma d.o.o.


ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. srpnja 2018. do 10,00 sati

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 30. srpnja 2018. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 30. srpnja 2018. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)  Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
   b)  Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel:  +385(0)1 6448 887
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti