Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 8/15

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_91551605.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 4. siječnja 2016. godine do 14 sati. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 8/15
 
1. Nekretnina u k.o. Budaševo-Topolovac (Općinski sud u Sisku)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1751, pašnjak Tišina, površine 903 m2, upisana u zk.ul. 2289, k.o. Budaševo-Topolovac.
POČETNA CIJENA:  34.718,95 kn
JAMČEVINA:  3.471,90 kn
2. Nekretnina u k.o. Virovitica (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3213/2, oranica u Bataliji, površine 1726 m2, upisana u zk.ul. 11756, k.o. Virovitica.
POČETNA CIJENA: 58.017,00 kn
JAMČEVINA: 5.801,70 kn
3. Nekretnina u k.o. Mugeba (Općinski sud u Poreču)
OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 5/7, pašnjak, površine 342 m2 k.o., upisano u z.k.ul. 428, k.o. Mugeba.
POČETNA CIJENA:  284.076,82 kn
JAMČEVINA: 28.407,68 kn
4. Nekretnina u k.o. Zmajevac I (Općinski sud u Belom Manastiru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 43, šuma Nađ Hat, površine 1861 m2, k.č.br. 47, oranica Nađ Heđ, površine 3.000 m2, k.č.br. 51 šuma Nađ Hat, površine 6047 m2 i k.č.br. 626, šuma Vašarište, površine 79556 m2, sve upisane u zk.ul.br. 1284, k.o. Zmajevac I, ukupne površine 90464 m2.
POČETNA CIJENA: 1.341.057,92  kn
JAMČEVINA: 67.052,90 kn
5. Nekretnina u k.o. Poznanovec (Općinski sud u Zaboku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 651/4, pašnjak, površine 1827 m2, upisana u zk.ul.br. 2387, k.o. Poznanovec.
POČETNA CIJENA: 69.950,98  kn
JAMČEVINA: 6.995,10 kn
6. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb  (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1049/13 VOĆNJAK KOZARĆEVA,  površine  266 m2, upisana u zk.ul. 109545, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 283.200,00  kn
JAMČEVINA:  28.320,00 kn
7. Nekretnina u k.o. Ružić Selo  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 208/3, pašnjak , površine 95 čhv, upisana u zk.ul. 2274 , k.o. Ružić Selo.
POČETNA CIJENA:  92.328,83 kn
JAMČEVINA: 9.232,88 kn
8. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj-grad  (Općinski sud u Malom Lošinju)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2317, oranica, površine 147  m2, upisana u zk.ul. 1645 , k.o. Mali Lošinj–grad.
POČETNA CIJENA:  220.695,00 kn
JAMČEVINA: 22.069,50 kn
9. Nekretnina u k.o. Kruševo (Općinski sud u Benkovcu, stalna služba u Obrovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2837/116, pašnjak, površine 240  m2, upisana u zk.ul. , 2417 k.o. Kruševo.
POČETNA CIJENA: 120.430,05 kn
JAMČEVINA: 12.043,01 kn
10. Nekretnina u k.o. Batrina (Općinski sud u Novoj Gradišci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 186/5, pašnjak u selu, površine 82 čhv, upisana u zk.ul. 1041 k.o. Batrina.
POČETNA CIJENA: 14.165,00  kn
JAMČEVINA: 1.416,50 kn
11. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2065/2, pašnjak, površine 298 m2, upisana u zk.ul. 20177, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 182.684,40 kn
JAMČEVINA: 18.268,44 kn
12. Nekretnina u k.o. Gornja Jelenska (Općinski sud u Kutini)
OPIS: Suvlasnički dio od 14/56 idealnog dijela zk.č.br. 4368, oranica pod Tičaricom, površine 787 čhv, upisana u zk.ul.br. 2629, k.o. Gornja Jelenska, suvlasnički dio od 14/56 idealnog dijela zk.č.br. 4369, pašnjak pod Tičaricom, površine 1 jutro i 14 hvati, upisana u zk.ul.br. 2629, k.o. Gornja Jelenska i suvlasnički dio od 14/56 idealnog dijela zk.č.br. 4374, oranica pod Tičaricom, površine 479 čhv, upisana u zk.ul.br. 2629, k.o. Gornja Jelenska.
POČETNA CIJENA: 36.272,39 kn
JAMČEVINA: 3.627,24 kn
13. Nekretnina u k.o. Vinkovačko Novo Selo, (Općinski sud u Vukovaru, zk odjel Vinkovci)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 687/1, ORANICA TROGIRSKA ULICA, površine 52.899 m2, upisana u zk. ul.br. 2197, k.o. Vinkovačko Novo Selo. 
POČETNA CIJENA: 2.910.567,50 kn
JAMČEVINA: 145.528,38 kn
14. Nekretnina u k.o. Dvor (Općinski sud u Sisku, zk odjel Dvor)
OPIS: Nekretnina označene kao:
k.č. br. 386/2  oranica Mrkoždin, površine     6132 m2,
k.č. br. 386/3  livada Mrkoždin,  površine       4305 m2
k.č. br. 390/3  livada Mrkoždin,  površine      2133 m2,
k.č. br. 390/4  livada Mrkoždin,  površine      2187 m2,
k.č. br. 390/10 livada Mrkoždin  površine      3485 m2,
k.č. br. 390/11 livada Mrkoždin  površine      8743 m2,
k.č. br. 390/14 livada Mrkoždin  površine      4363 m2,
k.č. br. 391      livada Mrkoždin  površine      3640 m2,
k.č. br. 392      livada Mrkoždin  površine      2629 m2,
k.č. br. 393      livada Mrkoždin  površine      2492 m2,
k.č. br. 394      livada Mrkoždin  površine      3597 m2,
sve upisane u zk.ul. 1303, k.o. Dvor, prema važećoj  prostorno planskoj dokumentaciji Općine Dvor, obuhvaćene  granicama  građevinskog područja  proizvodne (I) i poslovne namjene (K)   naselja Dvor u naravi predstavljaju  tvorničko dvorište i zgrade netto korisne površine 3422,70 m2 i volumena 32922,21 m3 bivšeg pogona Željezare Sisak u Dvoru. 
POČETNA CIJENA: 2.912.745,58 kn 
JAMČEVINA: 145.637,28 kn
15. Nekretnina u k.o. Dugo Selo II (Općinski građanski sud u Zagrebu, zk odjel Dugo Selo)
OPIS: Nekretnina označena kao:
k.č. br. 2423/2  oranica Črnovčak površine    91877 m2,  upisana u zk.ul. 2600,
k.č. br. 2499/1  oranica Črnovčak površine    57087 m2 i
k.č. br. 2499/3  oranica Črnovčak površine 118515 m2,  obje upisane u zk.ul.2663,
k.č. br. 2500/2  oranica Črnovšak  površine 135907 m2 i
k.č. br. 2501/2  oranica Črnovčak površine 123734 m2, obje upisane u zk.ul. 2103, te
suvlasnički dio  k.č. br. 2498/2 oranica Črnovčak  površine 162608 m2 upisana u zk.ul. 2661, sve k.o. Dugo Selo II, prema važećoj  prostorno planskoj dokumentaciji Grada Dugog Sela, obuhvaćene  granicama  izdvojenog građevinskog područja  izvan naselja,  u području gospodarske namjene - proizvodne, pretežno industrijske namjene - I1
POČETNA CIJENA: 60.852.150,00 kn
JAMČEVINA: 3.042.607,50
16. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu, zk odjel Ludbreg)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2702/2, ekonomsko dvorište u Ludbregu, površine 512 m2, upisana u zk.ul. 2515, k.o. Ludbreg.
POČETNA CIJENA: 51.536,33 kn
JAMČEVINA:  kn 5.153,63 kn
17. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu, zk odjel Ludbreg)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. 696, Ludbreg, zgrada i parkiralište površine 1536 m2, (zgrada od 105 m2 i parkiralište od 1431 m2), upisana u zk.ul 2504, k.o. Ludbreg.
POČETNA CIJENA: 331.601,69  kn
JAMČEVINA: 33.160,17 kn
18.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/73, šuma, površine 611 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 92.843,69 kn
JAMČEVINA: 9284,37 kn
19.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/74, šuma, površine 614 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 93.299,55 kn
JAMČEVINA: 9.329,96  kn
20.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/75, šuma, površine 616 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 93.603,46 kn
JAMČEVINA: 9.360,35 kn
21.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/76, šuma, površine 618 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 93.907,36 kn
JAMČEVINA: 9.390,74 kn
22.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/78, šuma, površine 623 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 94.667,13 kn
JAMČEVINA: 9.466,71 kn
23.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/79, šuma površine 624 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 94.819,08 kn
JAMČEVINA: 9.481,91 kn
24.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/80, šuma, površine 625 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 94.971,04 kn
JAMČEVINA: 9.497,10 kn
25.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/81, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn
JAMČEVINA: 9.512,30 kn
26.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/82, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn
JAMČEVINA: 9.512,30 kn
27.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/83, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn
JAMČEVINA: 9.512,30 kn
28.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/84, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn
JAMČEVINA: 9.512,30 kn
29.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/85,  šuma površine 644 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 97.858,16 kn
JAMČEVINA: 9.785,82 kn
30.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/86, šuma, površine 604  m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.
POČETNA CIJENA: 91.780,01  kn
JAMČEVINA: 9.178,00 kn
31.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/87, šuma,  površine  602 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.  
POČETNA CIJENA: 91.476,11 kn
JAMČEVINA: 9.147,61 kn
32.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/89, šuma, površine 594 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.   
POČETNA CIJENA: 90.260,48 kn
JAMČEVINA: 9.026,05 kn
33.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/90, šuma, površine 594 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.   
POČETNA CIJENA: 90.260,48 kn
JAMČEVINA: 9.026,05 kn
34.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.481/91, šuma površine 606 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.   
POČETNA CIJENA: 92.083,92 kn
JAMČEVINA: 9.208,39 kn
35.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.481/92, šuma, površine 600 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 91.172,20 kn
JAMČEVINA: 9.117,22 kn
36.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/93, šuma, površine 624 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 94.819,08 kn
JAMČEVINA: 9.481,91 kn
37.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/94, šuma, površine 607 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 92.235,87 kn
JAMČEVINA: 9.223,59 kn
38.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/95, šuma, površine 609 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 92.539,78 kn
JAMČEVINA: 9.253,98 kn
39.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/96, šuma, površine 611 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 92.843,69 kn
JAMČEVINA: 9.284,37 kn
40.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/97, šuma, površine 612 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 92.995,64 kn
JAMČEVINA: 9.299,56 kn 
41.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/98, šuma, površine 613 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 93.147,60 kn
JAMČEVINA: 9.314,76 kn
42.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/99, šuma, površine 614 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 93.299,55 kn
JAMČEVINA: 9.329,96 kn
43.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/100, šuma, površine 609 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 92.539,78 kn
JAMČEVINA: 9.253,98 kn
44.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/101, šuma, površine  627 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 95.274,94 kn
JAMČEVINA: 9.527,49 kn
45.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/102, šuma. površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn
JAMČEVINA: 9.618,67 kn
46.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/103, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn
JAMČEVINA: 9.618,67 kn
47.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/104, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn
JAMČEVINA: 9.618,67 kn
48.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/110, šuma, površine 627 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.    
POČETNA CIJENA: 95.274,94 kn
JAMČEVINA: 9.527,49 kn
49.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/111, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn
JAMČEVINA: 9.633,86 kn
50.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/112, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik. koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn
JAMČEVINA: 9.633,86 kn
51.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/113, šuma, površine 640 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 97.250,35 kn
JAMČEVINA: 9.725,04 kn
52.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/114, šuma, površine 704 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 106.975,38 kn
JAMČEVINA: 10.697,54 kn
53.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/115, šuma, površine 669  m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 101.657,00 kn
JAMČEVINA: 10.165,70 kn
54.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/116, šuma,  površine 657 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.     
POČETNA CIJENA: 99.833,56 kn
JAMČEVINA: 9.983,36 kn
55.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/117, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn
JAMČEVINA: 9.633,86 kn
56.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/118, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn
JAMČEVINA: 9.633,86 kn
57.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/119, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn
JAMČEVINA: 9.633,86 kn
58.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/120, šuma, površine 627 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 95.274,94 kn
JAMČEVINA: 9.527,49 kn
59.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/126, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn
JAMČEVINA: 9.618,67 kn
60.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/127, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn
JAMČEVINA: 9.618,67 kn
61.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/128, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn
JAMČEVINA: 9.618,67 kn
62.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/129, šuma, površine 614 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 93.299,55 kn
JAMČEVINA: 9.329,96 kn
63.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/131, šuma, površine 660 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 100.289,42 kn
JAMČEVINA: 10.028,94 kn
64.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/132, šuma, površine  667 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.      
POČETNA CIJENA: 101.353,09 kn
JAMČEVINA: 10.135,31 kn
65.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/133, šuma, površine 653 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.       
POČETNA CIJENA: 99.225,75 kn
JAMČEVINA: 9.922,58 kn
66.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/134, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - stambene namjene.       
POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn
JAMČEVINA: 9.633,86 kn
67.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/105, šuma, površine 1206 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 238.135,21 kn
JAMČEVINA: 23.813,52 kn
68.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/106, šuma, površine 1206 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 238.135,21 kn
JAMČEVINA: 23.813,52 kn
69.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/109, šuma, površine 1266 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 249.982,73  kn
JAMČEVINA: 24.998,27 kn
70.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/121, šuma, površine 1206 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 238.135,21 kn
JAMČEVINA: 23.813,52 kn
71.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/122, šuma, površine 1203 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 237.542,84 kn
JAMČEVINA: 23.754,28 kn
72.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/123, šuma, površine 1203 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 237.542,84 kn
JAMČEVINA: 23.754,28 kn
73.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/124, šuma, površine 1204 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 237.740,29 kn
JAMČEVINA: 23.774,03 kn
74.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/125, šuma, površine 1205 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja - mješovite namjene.       
POČETNA CIJENA: 237.937,75 kn
JAMČEVINA: 23.793,78 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 4. siječnja 2016. godine do 14 sati. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 4. siječnja 2016. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 4. siječnja 2016. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 911
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti