Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 3/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. listopada 2018. godine do 10 sati


Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/18

 
R. br. Oznaka poslovnog prostora Adresa poslovnog prostora Površina  u m2 Početna cijena u kunama i iznos jamčevine Troškovi procjene u kunama Opis poslovnog prostora Energetski certifikat Raspored razgledavanja poslovnih prostora
1. PP549 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 24,65 cijena:
61.400,00
jamčevina:
6.140,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 1- lokal III -  u razini zemlje  površine 24,65 m² upisan kao 10/1000 etažno vlasništvo (E-4) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
2. PP550 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 20,00 cijena:
49.800,00
jamčevina:
4.980,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 1 - lokal IV -  u razini zemlje  površine 20,00 m² upisan kao 8/1000 etažno vlasništvo (E-5) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
3. PP551 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 20,00 cijena:
49.800,00
jamčevina:
4.980,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 2 - lokal VI -  u razini zemlje  površine 20,00 m² upisan kao 8/1000 etažno vlasništvo (E-7) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
4. PP552 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 20,00 cijena:
49.800,00
jamčevina:
4.980,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 2 - lokal VII -  u razini zemlje  površine 20,00 m² upisan kao 8/1000 etažno vlasništvo (E-8) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
5. PP553 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 20,00 cijena:
49.800,00
jamčevina:
4.980,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 2 - lokal VIII -  u razini zemlje  površine 20,00 m² upisan kao 8/1000 etažno vlasništvo (E-9) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
6. PP554 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 20,00 cijena:
49.800,00
jamčevina:
4.980,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 2 - lokal IX -  u razini zemlje  površine 20,00 m² upisan kao 8/1000 etažno vlasništvo (E-10) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
7. PP555 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 24,65 cijena:
61.400,00
jamčevina:
6.140,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 2 - lokal X -  u razini zemlje  površine 24,65 m² upisan kao 10/1000 etažno vlasništvo (E-11) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet C 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
8. PP556 Rijeka, Bože Starca Jurićeva 13 27,75 cijena:
69.200,00
jamčevina:
6.920,00
875,00 Poslovni prostor u prizemlje-ulaz 2
- lokal XI -  u razini zemlje  površine 27,75 m² upisan kao 12/1000 etažno vlasništvo (E-12) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine izgrađene na  zk.č.br.308/12 zk.ul.br. 2985 k.o. Zamet
D 15.10.2018.
15:00-15:30 sati
9. PP1228 Zagreb, Gajeva 35 64,15 cijena:
742.000,00
jamčevina:
74.200,00
593,75 Poslovni prostor u uličnoj zgradi, mezanin, ravno pov. 64,15 m², Gajeva 35, suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-2) koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi izgrađene na  zk.č.br. 2500 zk.ul.br. 5477 k.o. Centar C 15.10.2018.
15:30-16:00 sati
10. PP1409 Zagreb, Ilica 37 24,13 cijena:
342.000,00
jamčevina:
34.200,00
562,50 Poslovni prostor, površine 24,13 čm, koji se sastoji od tri prostorije u prizemlju dvorišne zgrade, suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-9) neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, koji je jednak ostalim suvlasničkim dijelovima izgrađene na  zk.č.br. 3462, zk.ul.br. 19321 k.o. Grad Zagreb F 16.10.2018.
15:30-16:00 sati
11. PP6728 Zagreb, Ilica 89/1 17,71 cijena:
71.000,00
jamčevina:
7.100,00
562,50 Poslovni prostor u suterenu dvorišne zgrade površine 17,71 m², koji se sastoji od jedne prostorije, suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-6)  s kojim dijelom je neodvojivo povezan odgovarajući suvlasnički dio cijele zk.č.br. 3588/1 i koji je jednako veliki kao i ostali suvlasnički dijelovi dok se ne utvrdi drugačije izgrađen na  zk.č.br. 3588/1, zk.ul.br. 4508 k.o. Grad Zagreb G 16.10.2018.
15:00-15:30 sati
12. PP1346 Zagreb, Ilica 170 19,19 cijena:
227.000,00
jamčevina:
22.700,00
562,50 Poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije u uličnom prizemlju, ukupne površine 19,19 m², Ilica 170, suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-3) neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u a koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi izgrađen na zk.č.br. 500/1 zk.ul.br. 164 k.o. Grad Zagreb D 17.10.2018.
14:30-15:00 sati
13. PP1347 Zagreb, Ilica 170/1 63,08 cijena:
387.000,00
jamčevina:
38.700,00
562,50 Poslovni prostor koji se sastoji od tri prostorije u prizemlju dvorišne zgrade ukupne površine 63,08 m² suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-4) neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u a koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi izgrađen na  zk.č.br. 500/1 zk.ul.br. 164 k.o. Grad Zagreb F 17.10.2018.
15:00-15:30 sati
14. PP1574 Zagreb, Kraljevec 11 135,64 cijena:
764.000,00
jamčevina:
76.400,00
562,50 Poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od deset prostorija ukupne površine 135,64 čm zgrada u Kraljevcu br. 11 i dvorište sa 168,8 čhv ili 607 čm suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-3)  koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na  zk.č.br. 8585/14 zk.ul.br. 12297 k.o. Grad Zagreb E 18.10.2018.
15:00-15:30 sati
15. PP1658 Zagreb, Mandaličina 5 16,58 cijena:
152.000,00
jamčevina:
15.200,00
562,50 Poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od jedne prostorije, površine 16,58 čm, suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-4) neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine izgrađen na zk.č.br. 594/2 zk.ul.br. 11823 k.o. Grad Zagreb D 18.10.2018.
15:30-16:00 sati
16. PP1729 Zagreb, Mesnička 25 26,95 cijena:
286.000,00
jamčevina:
28.600,00
562,50 Poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije u potkrovlju zgrade, površine 26,95 m², suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-6) koji dio je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi izgrađen na zk.č.br. 1409 zk.ul.br. 5325 k.o. Centar F 19.10.2018.
15:30-16:00 sati


ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. listopada 2018. godine do 10 sati
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaki pojedini poslovni prostor, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koji poslovni prostor se odnosi: adresa i redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 22. listopada 2018. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 22. listopada 2018. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 

UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji poslovnog prostora kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i trošak procjene koji je naveden u javnom pozivu za svaki pojedini poslovni prostor. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01/6448-887, 051/565-170
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti