Izrada Urbane Agende za EU

U svibnju 2016. godine Amsterdamskim paktom pokrenuta je Urbana Agenda za EU (Urban Agenda for the EU) kojom se planira definirati politiku urbanog razvoja Europske Unije. Izradu Urbane Agende za EU koordinira radna skupina za urbani razvoj u okviru koje na ministarskoj razini Republiku Hrvatsku predstavlja ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. U postupku izrade Urbane Agende za EU do sada je definirano 12 prioritetnih tematskih partnerstva kojima se nastoje ostvariti ciljevi EU2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Tematska partnerstva su:
 1. Uključivanje migranata i izbjeglica
 2. Kvaliteta zraka
 3. Urbano siromaštvo
 4. Stanovanje
 5. Kružno gospodarstvo
 6. Poslovi i vještine u funkciji lokalnog gospodarstva
 7. Prilagodba klimatskim promjenama (uključujući rješenja zelene infrastrukture)
 8. Energetska tranzicija
 9. Održivo korištenje zemljišta I rješenja prihvatljiva za prirodu
 10. Urbana mobilnost
 11. Digitalna tranzicija
 12. Inovativna i odgovorna javna nabava.

Svako partnerstvo se sastoji od oko 15-20 partnera (predstavnika Europske komisije, država članica i partnerskih država, gradova, stručnjaka, EU i stručnih organizacija, predstavnika privatnog sektora i ostalih dionika) i donosi svoj Akcijski plan kroz koji se za pojedine teme definiraju stvarne potrebe gradova te predlažu konkretna rješenja i daju preporuke.

Sve potrebne informacije mogu se pročitati na web platformi Europske komisije Futurium: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.
(urbact)


Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja