Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 4/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. prosinca 2018. godine do 10 sati
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".


Na temelju Odluke ministra državne imovine KLASA: 940-06/18-07/837 URBROJ: 536-03-01-02/01-18-01 od 15. studenog 2018., Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/18

 
R.
br.
Oznaka Adresa poslovnog prostora Površina
u m2
Početna cijena
i iznos jamčevine
u kunama
Troškovi procjene u kunama Opis poslovnog prostora Energetski
certifikat
Trošak izrade energetskog certifikata Raspored
razgledavanja
poslovnih prostora
1. PP3318 Antuna Bauera 27, Zagreb 45.88 cijena:
272.000,00
jamčevina:
27.200,00
540.00  5. Etažno vlasništvo (E-5)- 1. poslovni prostor na I (prvom) katu dvorišne zgrade, koji se sastoji od hodnika i dvije sobe, površine 45,88 m2, z.k.č.br. 2173/17, najamna stambena zgrada i dvorište u Ulici Antuna Bauera br. 27, z.k.ul.br.: 13884, k.o. Grad Zagreb  G G 1.200,00 03.12.2018.
10,00-10,30
2. PP1048 Antuna Bauera 28, Zagreb 17.00 cijena:
149.000,00
jamčevina:
14.900,00
540.00 5. Etažno vlasništvo  (E-5) 1. poslovni prostor u uličnom prizemlju površine 17 čm, z.k.č.br. 2345/61, Stambena zgrada br. 28, Ulica Antuna Bauera I dvorište, z.k.ul.br: 14310, k.o. Grad Zagreb F G 1.200,00 03.12.2018.
10,30-11,00
3. PP1819 Petračićeva 28, Zageb 18.42 cijena:
167.300,00
jamčevina:
16.730,00
540.00 4. Etažno vlasništvo (E-4) 1. Poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade koji se sastoji od jedne prostorije i sanitarnog čvora, ukupne površine 18,42 m2, z.k.č.br. 4958/13, kuća popisni broj 9638 i dvorište u Petračićevoj ulici broj 28, z.k.ul.br.: 13811, k.o. Grad Zagreb  D 600.00 04.12.2018.
10,00-10,30
4. PP1959 Rakovčeva 17, Zagreb 27.09 u naravi
 41.82
cijena:
248.800,00
jamčevina:
24.880,00
540.00 5. etažno vlasništvo (E-5) 2. poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade, površine 27,09 m2, Rakovčeva 17, z.k.č.br. 2002/4, Rakovčeva stambena zgrada broj 17 i dvorište, z.k.ul. br.: 8038, k.o. Grad Zagreb   E 600.00 04.12.2018.
12,00-12,30
5. PP2258 Zvonimirova 24, Zagreb


Ispravak Javnog poziva od 30.11.2018.
 
21.00 cijena:
247.000,00
jamčevina:
24.700,00
540.00 4. Etažno vlasništvo (E-4) 1. poslovni prostor u uličnom prizemlju, površine 21,00 čm koji se sastoji od jedne prostorije, zk.č.br. 2273/16, Kuća pop. br. 7871 dvorište i zid u Ulici socijalističke revolucije br.24, z.k.ul.11288, k.o. Grad Zagreb D 600.00 03.12.2018.
11,30-12,00
Razgledavanje tog posl. prostora neće se održati.
 
6. PP44 Petra Svačića 64, Drniš 25.07 cijena:
101.000,00
jamčevina:
10.100,00
2.190,00 1. suvlasnički dio 25/1825 Etažno vlasništvo (E-1), 1. prizemlje poslovni prostor - PP1 korisne površine 25,07 m2, zk.č.br. 1853/6, zgrada mješovite namjene i dvorište, z.k.ul. 3109, k.o. Drniš B B 1.600,00 04.12.2018.
12,00-12,30
7. PP45 Petra Svačića 64, Drniš 44.15 cijena:
178.000,00
jamčevina:
17.800,00
2.190,00 2. suvlasnički dio 44/1825 Etažno vlasništvo (E-2)  1. prizemlje poslovni prostor - PP2 korisne površine 44,15 m2, zk.č.br. 1853/6, zgrada mješovite namjene i dvorište, z.k.ul. 3109, k.o. Drniš  B B 1.600,00 04.12.2018
12,30-13,00
8. PP312 Kapucinska 36, Osijek 184.71 cijena:
626.000,00
jamčevina:
62.600,00
950.00 3. suvlasnički dio 10/100 Etažno vlasništvo (E-3) 1. Poslovni prostor br. 3 nalazi se u prizemlju dvoršine zgrade, a sastoji se od: prodavaonice, spremišta, spremišta, ukupne površine 80,07 m2, te sporednog dijela koji se sastoji od: spremišta u podrumu br. 3 u dvorišnom dijelu zgrade površine 12,78 m2 i tavana br. 3 u dvorišnoj zgradi površine 91,86 m2, zkč.br. 5641/1, z.k.ul. br.:20766, k.o. Osijek F F 1.600,00 05.12.2018.
13:15 – 13:45
9. PP6693 Martina Divalta 103, Osijek 19.49 cijena:
26.300,00
jamčevina:
2.630,00
950.00 3. Etažno vlasništvo (E-3) 1. poslovni prostor (brijačnica) površine 19,49 m2, zkč.br. 6927, z.k.ul. 21326, k.o. Osijek G G 1.600,00  
06.12.2018.
12:00 – 12:30
10. PP342 Stjepana    Radića 33, Osijek 13.20 cijena:
76.000,00
jamčevina:
7.600,00
954.00 3. Etažno vlasništvo (E-3) 1. poslovni prostor u prizemlju, ukupne površine od 13,20 m2, koji se nalazi neposredno lijevo od glavnog ulaza, zk.č.br. 5032/1, kuća i dvorište B. Radića 33, z.k.ul. 5578, k.o. Osijek E 850.00  05.12.2018.
11:00 – 11:30
11. PP3336 Županijska ulica 41, Osijek 21.06 cijena:
54.300,00
jamčevina:
5.430,00
950.00 7. Etažno vlasništvo (E-7) 1. poslovni prostor , ukupne površine 21,06 m2, zk.č.br. Kuća i dvor. Ul. A. Cesarca 41, z.k.ul. 5799, k.o. Osijek G F 1.600,00  05.12.2018.
11:45 – 12:15
12. PP3323 Vukovarska 22, Osijek 68.88 cijena:
143.000,00
jamčevina:
14.300,00
590.00 ZK tijelo I -1. suvlasnički dio: 9/100, etažno vlasništvo (E-1) 1. prizemlje - poslovni prostor br. 1 (od ulice) u diobnom planu označen narančastom bojom, a sastoji se od poslovnog prostora sa 24,00 m2, sporedni dio poslovnog prostora koji se sastoji od podruma br. 1 sa 13,26 m2, i tavana br. 1 sa 31,62 m2, površine sporednog dijela 44,88 m2 – sveukupno poslovni prostor br.1 sa 68,88 m2, zk.č.br 5292, z.k.ul. 17306, k.o. Osijek D B 640.00 06.12.2018.
10:45 – 11:45
13. PP3324 Vukovarska 22, Osijek 37.47 cijena:
140.000,00
jamčevina:
14.000,00
590.00  ZK tijelo I - 4. Suvlasnički dio: 13/100, etažno vlasništvo (E-4)  1. Prizemlje - poslovni prostor br. 2 u diobnom planu označen roza bojom, a sastoji se od poslovnog prostora sa 32,00 m2, WC-a sa 1,06 m2, ukupno poslovni prostor 33,06 m2. Sporedni dio poslovnog prostora koji se sastoji iz izlaza u dvor. br. 2 sa 4,41 m2, sveukupno sporedni dio 4,41 m2, sveukupno poslovni prostor br. 2 sa 37,47 m2, zk.č.br. 5292, z.k.ul. 17306,  k.o. Osijek D B 640.00  06.12.2018.
10:45 – 11:45
14. PP3325 Vukovarska 22, Osijek 46.45 cijena:
160.000,00
jamčevina:
16.000,00
590.00  ZK tijelo I - 5. Suvlasnički dio: 18/100 etažno vlasništvo (E-5) 1. Prizemlje - poslovni prostor br. 3 (dvorište) u diobnom planu označen smeđom bojom, a sastoji se od poslovnog prostora sa 20.09 m2, poslovnog prostora sa 23,06 m2, WC-a sa 3,30 m2. Sveukupno poslovni prostor br. 3 sa 46,45 m2, zk.č.br. 5292, z.k.ul. 17306, k.o. Osijek F G 640.00  06.12.2018.
10:45 – 11:45
15. PP307 J.J. Strossmayer 115, Osijek 57.53 cijena:
190.000,00
jamčevina:
19.000,00
590.00 3. etažno vlasništvo (E-3) 1. poslovni prostor u površini od 57,53 m2, zk.č.br. 1557/1, kuća i dvorište, J.J. Strossmayera 115, z.k.ul. 2583, k.o. Osijek E G 640.00 06.12.2018.
10:00 – 10:30
16. PP6865 Ružina 2, Osijek 14.17 cijena:
63.200,00
jamčevina:
6.320,00
590.00 1.1. Stambena zgrada u Osijeku, Ružina ulica 2, sagrađena na k.č.br. 1860, 1.1. poslovni prostor u prizemlju zgrade, površine 14,17 m2, upisan u Knjigu PU: Osijek, broj poduloška: 109507. D B 640.00 05.12.2018.
12:30 – 13:00
17. PP361 Trg bana Josipa
 Jelačića 8, Osijek
30.00 cijena:
44.200,00
jamčevina:
4.420,00
590.00 1.1. kuća na Trgu bana J.Jelačića 8, sagrađena na k.č.br. 7710 i 7711, 1. Poslovni prostor sa 30,00 m2 a nalazi se s ulične strane desno od ulaza, upisan u broj poduloška: 19555/zk. uložak br.18167, Knjiga PU: Osijek F F 640.00 06.12.2018.
12:45 – 13:15
  
  
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. prosinca 2018. godine do 10 sati
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
  
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaki pojedini poslovni prostor, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koji poslovni prostor se odnosi: adresa i redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 18. prosinca 2018. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 18. prosinca 2018. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji poslovnog prostora kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i trošak procjene koji je naveden u javnom pozivu za svaki pojedini poslovni prostor. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887, 031 628 505
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti