Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila 3/20

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaj oduzeta imovina/2020-P-3/Porsche-2020-3.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. listopada 2020. godine do 10:00 sati.

KLASA: 740-02/20-01/567
URBROJ: 531-536-02-01-01-01/02-20-03
Zagreb, 29. rujna 2020.
 
Na temelju Odluke Klasa: 740-02/20-01/567, Urbroj: 531-536-02-01-01-01/02-20-01 od 29. rujna 2020. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za kupnju vozila

 
Republika Hrvatska prodaje slijedeća vozila:
 
R.br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera (u km)
1. Audi Q5 2.0 TDI quattro WAUZZZ8R4AA048954 2009. 257.690
2. BMW serija 5 520d xDrive M Sport WBAJC51050G851268 2017. 41.326
3. Porsche Panamera 4S Coupe V8 Diesel        WP0ZZZ97ZHL130220 2016. 30.332
4. Fiat Multipla 1.6 ELX ZFA18600002212612 2004. 305.986
5. Mercedes klasa S 320 CDI WDD2210221A105398 2007. 345.977
6. Renault Laguna 1.9 dCi Expression VF1KG0G0629526783 2003. 253.350
7. Fiat Doblo 1.9 JTD Dynamic ZFA22300005287268 2004. 363.951
8. Ford Focus 1.6 TDCi Trend WF0WXXGCDW5P35614 2005. 233.405
9. Mercedes klasa ML 320 WDC1631541X708311 1999. 339.770
10. Mercedes Atego 815 4x2 WDB9700151K349534 1998. 816.881
11. Renault Midlum 220.10 4x2 VF644AGE000000691 2007. nepoznato
12. Ford Transit 330 L3H3 2.2 TDCi WF0XXXTTFX9D28190 2009. 289.385
13. Mercedes Vito 109 CDI L1H1 WDF63960313059774 2004. nepoznato
14. Peugeot Expert 2.0 HDi VF3BYRHXB12974312 2002. nepoznato

Početne cijene u javnom natječaju za vozila su:
 
R.br. Vozilo Početna cijena u kn (PDV uključen) Trošak procjene u kn (PDV uključen) Jamčevina u kn (PDV uključen)
1. Audi Q5 2.0 TDI quattro 90.786,50 400,00 9.000,00
2. BMW serija 5 520d xDrive M Sport 438.109,58 400,00 44.000,00
3. Porsche Panamera 4S Coupe V8 Diesel        550.000,00 400,00 55.000,00
4. Fiat Multipla 1.6 ELX 4.607,43 400,00 1.000,00
5. Mercedes klasa S 320 CDI 59.599,44 400,00 6.000,00
6. Renault Laguna 1.9 dCi Expression 6.259,49 400,00 2.000,00
7. Fiat Doblo 1.9 JTD Dynamic 3.365,98 400,00 1.000,00
8. Ford Focus 1.6 TDCi Trend 807,60 400,00 500,00
9. Mercedes klasa ML 320 3.471,73 400,00 1.000,00
10. Mercedes Atego 815 4x2 20.567,14 400,00 3.000,00
11. Renault Midlum 220.10 4x2 35.079,82 400,00 4.000,00
12. Ford Transit 330 L3H3 2.2 TDCi 10.677,95 400,00 3.000,00
13. Mercedes Vito 109 CDI L1H1 1.715,00 400,00 500,00
14. Peugeot Expert 2.0 HDi 1.520,00 400,00 500,00
 
Kupci vozila, osim kupoprodajne cijene, snose i troškove procjene vrijednosti vozila koji su navedeni u prethodnom stavku te eventualne troškove posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 7., 8., 9., 12., 13. i 14.
 
Vozila pod rednim brojem 13. i 14. prodaju se isključivo skupno.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. listopada 2020. godine do 10:00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 16. listopada 2020. godine u 10:15 sati.
 
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji do 15. listopada 2020. godine prethodno najave svoj dolazak na javno otvaranje ponuda koje će Ministarstvo organizirati na naznačenom mjestu pridržavajući se svih epidemioloških mjera i ograničenja broja prisutnih na jednom mjestu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, sve sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
Vozila se mogu pogledati 8. listopada 2020. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati na parkirnom prostoru u Zagrebu, Novska ulica bb, dok se vozila pod rednim brojem 10., 11. i 12. mogu pogledati 8. listopada 2020. godine u vremenu od 13:00 do 13:30 sati u Jastrebarskom, Ul. Ivane Brlić Mažuranić bb (prostor bivše vojarne), sve uz prethodnu najavu na telefon 01/6471 210 ili na e-mail: jan.vnoucek@mpgi.hr.
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb do 16. listopada 2020. godine do 10:00 sati.
 
Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10:00 sati 16. listopada 2020. godine smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 

UVJETI NATJEČAJA
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju da je dostavljeno više ponuda za isto vozilo s istom najvišom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.
 
U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje vozila izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
 

SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:
 
  • kupoprodajnu cijenu u kunama (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
  • fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
  • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  • pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu navedenom u tablici pod točkom III., na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.
 
 

Pisane vijesti