Konferencija 5. Dan velikih planova - Državna imovina kao poluga razvoja 2014.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/09/file9051263254096.jpg
Predstojnik Ureda, Mladen Pejnović bio je jedan od govornika na 5. konferenciji Dan velikih planova. Tijekom svog izlaganja, spomenuo je kako je kod državne imovine ključno balansirati ekonomske i nacionalne interese, te je najavio skoru objavu Registra državne imovine. Pozvao je sve poduzetnike da se uključe u procese privatizacije i/ili strateškog ulaganja u skupinu starteških društava od razvojnog značenja (zračne i vodene luke... Još je jednom najavljena prodaja manjinskih udjela u nestrateškim trgovačkim društvima koju će provesti CERP (Centar za restrukturiranje i prodaju). Centar već sada ima obveze prema bankama veće od milijardu kuna koje je nasljedio od AUDIO-a koji je taj novac morao posuđivati trgovačkim društvima u poteškoćama. Kod nekretnina je naglašeno da se u državni portfelj konstantno pojavljuju nove akvizicije, posebno u zadnje vrijeme, putem predstečajnih nagodbi. Osnovna ideja kod državne imovine je da ona ne smije služiti za razne špekulacije, već za stvaranje novih vrijednosti.

Pisane vijesti