Kumrovcu u vlasništvo Sportsko-rekreacijski centar

Slika /arhiva-midim//slike naslovnica/Kumrovec_01.jpg

U Kumrovcu, je u petak, 24. svibnja 2019. godine, ministar državne imovine Goran Marić uručio načelniku Općine Kumrovec Robertu Šplajtu odluku i tabularnu ispravu kojom Ministarstvo u vlasništvo Općini Kumrovec prenosi zemljište površine 153.418 metara četvornih za potrebe uređenja Sportsko rekreacijskog centra.

Ovom događaju nazočili su i saborski zastupnici Božica Makar i Žarko Tušek, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnici i načelnici Krapinsko-zagorske županije i direktorica tvrtke Z-Run WellTon Industry Jiang Yu.
 
„Ovom prigodom, s puno razloga mogu reći da će Općina Kumrovec doživjeti svoju renesansu. Nakon više od 30 godina zapuštenosti, državna imovina na području Krapinsko-zagorske županije postaje čimbenik gospodarske a time i demografske reanimacije Hrvatske. Potvrđujemo to, nakon desetljetne agonije,   prodajom bivše političke škole, a danas dodatno davanjem zemljišta u vlasništvo Sportsko-rekreacijskom centru. Suradnja i otvorena komunikacija s jedinicama lokalne samouprave, mijenja gospodarski mozaik čitave Hrvatske.  Ništa od ovog ne bi bilo moguće da nismo izmijenili Zakon o upravljanju državnom imovinom,“ rekao je ministar Marić.
 
„Zahvaljujem ministru Mariću i Ministarstvu na suradnji što se konačno pokrenulo pitanje državne imovine u našoj općini koju namjeravamo staviti u funkciju turizma i gospodarstva. Krenuli smo u dobrom smjeru, u smjeru koji Kumrovec i zaslužuje jer godišnje nas posjeti oko 100 tisuća turista, a vjerujem da će ih biti još više obnovom sportskog centra kojim ćemo obogatiti sportski sadržaj,  bitan za turizam na ovom području,“ kazao je načelnik Šplajt.

Pisane vijesti