Memorandum o razumijevanju vezano za prekogranične provjere potencijalnih korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini

Slika /arhiva/2015/12/Memorandum.jpg
U Zagrebu, dana 23. prosinca 2015. godine, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, potpisali su Memorandum o razumijevanju vezano za prekogranične provjere podataka o izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine koje trenutačno borave u Republici Hrvatskoj, a iste su se prijavile za povratak u Bosnu  i Hercegovinu i ostvarivanje pomoći u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Ovim memorandumom definirane su odgovornosti potpisnih strana, rokovi te modaliteti provedbe provjera korisnika i savjetodavna uloga UNHCR-a, koji će pratiti cjelokupni proces terenskih provjera. Sredstva za prekogranične provjere osigurana su kroz Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za potporu Regionalnom i Nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja koji je 30. studenog 2015. godine potpisan između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe. Spomenutim sporazumom Republika Hrvatska će financirati 25% troškova provjera dok će Razvojna banka Vijeća Europe financirati preostalih 75% troškova prekograničnih provjera. Cjelokupni proces provedbe prekograničnih provjera korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, ključan je korak ka ostvarivanju trajnih stambenih rješenja za najugroženiju skupinu povratnika, izbjeglica i interno raseljenih osoba.  

Pisane vijesti