Ministar Bačić i gradonačelnik Begonja u Drnišu uručili ključeve prvim stanarima nove zgrade

  • Slika /slike/Ministar/2024_06_27_image-Drnis.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar Branko Bačić i gradonačelnik Drniša Josip Begonja uručili su ključeve prvim stanarima nove višestambene zgrade s 25 stanova u Drnišu. Zgrada je izgrađena po Programu međuresorne suradnje države i lokalne samouprave.

Danas su u svoje stanove ušle četiri obitelji koje su pravo na stambeno zbrinjavanje ostvarile temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. 

"Presretna sam, nakon 22 godine podstanarstva dobiti ključ u ruke, probajte me shvatiti, to je sve što mogu reći", kazala je danas Mara Milovac prilikom preuzimanja ključeva svog novog doma.

„Ovdje nije kraj izgradnje novih višestambenih zgrada u Drnišu jer iza nas se nalazi lokacija na kojoj će se izgraditi još jedna ovakva zgrada čime ćemo pomoći našim sugrađanima, a koji su važni za daljnji život ovoga grada da riješe svoje stambeno pitanje“  rekao je ministar Bačić te dodao „s jedinicama lokalne samouprave nastaviti ćemo graditi nove višestambene zgrade u Republici Hrvatskoj, a prije svega u kontaktu smo s velikim gradovima gdje je najveća potražnja za stanovima, ali i sa manjim gradovima poput Drniša gdje ćemo nastaviti graditi prema nekom od modela poput POS gradnje ili ovakvih modela međuresorne suradnje“ rekao je ministar Bačić.

Novoizgrađena višestambena zgrada ima 25 stanova, prizemlje i dva kata, a korisnici novoizgrađenih stanova biti će obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem koje udovoljavaju kriterijima Zakona o stambenom zbrinjavanju poput obitelji s više maloljetnih članova, stručni i obrazovni kadrovi te obitelji s posebnim statusima poput hrvatskih branitelja, invalida i ostalih ugroženih skupina. Izgradnja zgrade financirana je sredstvima državnog proračuna.
 
Spomenimo kako Program međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave ima za cilj uključiti jedinice lokalne samouprave da sudjeluju u pripremi, organizaciji i provedbi Programa sa svrhom povećanja raspoloživog stambenog fonda i stambenog zbrinjavanja obitelji u potrebi. U pravilu, jedinice lokalne samouprave daju građevinsko zemljište za izgradnju zgrade, opremljeno osnovnom komunalnom infrastrukturom i oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa pri izdavanju građevinske dozvole.

Ministar Bačić najavio je i skoro predstavljanje Nacionalnog plana stambene politike kako bi se mladim ljudima omogućilo da kroz povoljne modele riješe svoje stambeno pitanje. Upozorio je na visoke cijene najma i naveo kako je prema podacima od HEP-a u Republici Hrvatskoj trenutno oko 400 tisuća praznih stanova, a Nacionalnim planom stambene politike nastojat će se te stanove staviti na tržište kako bi cijena najma počela padati. 


Energetska obnova višestambene zgrade u Zvonimirovoj

Tijekom radne posjete Drnišu, ministar Bačić je u pratnji svojih suradnika i gradonačelnika Begonje obišao višestambenu zgradu u Zvonimirovoj 35. na kojoj se izvode radovi energetske obnove u okviru projekta „Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi“.  Projekt energetske obnove provodi se kroz Vladin Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na područjima posebne državne skrbi do 2025. godine.

Programom je predviđena cjelovita energetska obnova 387 stambenih zgrada koje su većinom bile u 100%-tnom vlasništvu države, a sada su u mješovitom vlasništvu države i privatnih vlasnika bivših korisnika programa stambenog zbrinjavanja. Obnova obuhvaća sve vanjske zajedničke dijelove stambenih zgrada poput gromobranskih instalacija, krovišta, dimnjaka, limarije, fasade i vanjske stolarije, a zatim i ugradnju sustava fotonaponskih ćelija (solara) gdje to bude isplativo prema mišljenju struke. Provedba Programa financira se sredstvima NPOO-a i planirana je u četiri provedbene faze u razdoblju do 2026. godine.


Ministar Bačić u Ninu razgovarao o sanaciji deponije u Šepurinama i uklanjanju dimnjaka stare ciglane

Ministar Bačić ranije jutros boravio je u radnoj posjeti i gradu Ninu gdje je u društvu  ministra regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlića, državnih tajnika Sanje Bošnjak i Domagoja Orlića te direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena održao radni sastanak s gradonačelnikom Grada Nina Emilom Ćurkom i njegovim suradnicima.
 
Teme sastanka bile su sanacija ilegalnog deponija unutar bivše vojne baze „Šepurine“ te uklanjanje dimnjaka na bivšoj tvornici opeke „Branko Štulić“.

Predstavljena je analiza postojećeg stanja, dogovoreni su daljnji koraci i aktivnosti, te je usklađeno djelovanje različitih dionika procesa.

Ministar Bačić naglasio je da će Vlada pomoći pri sanaciji odlagališta otpada, naravno u suradnji s jedinicom lokalne uprave te je obećao gradonačelniku Ćurku nastavak komunikacije na ovu temu. Direktor FZOEU-a Balen ponudio je stručnu pomoć u pripremi projekta sanacije.
 
S ministrom regionalnoga razvoja i fondova EU Šimom Erlićem otvorila se tema o mogućnostima financiranja budućih EU projekata, te je ministar posebno istaknuo planirani projekt grada Nina u okviru Integriranih urbanih ulaganja Urbanog područja grada Zadra (ITU mehanizam).

Ministar Erlić je istaknuo kako grad Nin, uz još 3 planirana projekta gdje je partner, u okviru ITU mehanizma planira provesti EU projekt TOURISM UPWARDS !, s ciljem razvoja posjetiteljske i turističke infrastrukture i očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje