Ministar državne imovine Mario Banožić u Hrvatskom saboru predstavio Prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Slika /arhiva-midim//slike naslovnica/Strategija_0.jpg

Ministar državne imovine Mario Banožić predstavio je u petak, 27. rujna 2019. godine u Hrvatskom saboru Prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Predstavljajući Strategiju, ministar je istaknuo kako Prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025. obuhvaća izmjene strateških smjernica u odnosu na strategiju koja je obuhvaćala razdoblje 2013. - 2017. U Prijedlogu Strategije za razdoblje 2019. - 2025., redefinirane su misija i vizija Ministarstva, kao i elementi strateškog okvira: razvojni smjer, strateški i posebni ciljevi, mjere, aktivnosti i projekti te povezani pokazatelji učinka, ishoda i rezultata u skladu sa novim zakonskim okvirom.

Ministar Banožić pojasnio je da pojam Strategije podrazumijeva sektorski dokument i akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja kojom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državom imovinom u službi postizanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih strateških razvojnih ciljeva i zaštite nacionalnih interesa, sa svrhom očuvanja imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih naraštaja.
Stoga se državnom imovinom upravlja, raspolaže i koristi učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.

Strateški cilj je održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a ostvaruje se uspješnom provedbom sedam definiranih posebnih ciljeva te programiranim mjerama, projektima i aktivnostima prema pojedinim područjima.
Ciljevi su:
  • Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske
  • Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela
  • Harmonizacija i prijedlog novih propisa
  • Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo državne imovine
  • Priprema, izrada i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranj
  • Jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala Ministarstva državne imovine

Uspješna implementacija svih posebnih ciljeva doprinijet će realizaciji strateškog cilja upravljanja državnom imovinom čiji su pokazatelji učinka jačanje konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske te ostvarivanje infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske.
Također, važno je naglasiti da će strateški cilj i posebni ciljevi identificirani u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025. biti inkorporirani u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, koja je trenutno u izradi, i to na razini provedbenih mehanizama, strateških projekata i strukturnih reformi za provedbu strateških ciljeva i razvojnih smjerova Nacionalne razvojne strategije.

Zaključno, Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025. usmjerena je ka sustavnom, razvidnom, optimalnom i dugoročno održivom upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljenom na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.
 

Pisane vijesti