Ministar Horvat sudjelovao na virtualnom sastanku OECD-a

Slika /slike/Ministar/26.01.2021.OECD.jpg

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat sudjelovao je danas na virtualnom sastanku o unapređenju korporativnog upravljanja u državnim poduzećima, u organizaciji Vlade Republike Hrvatske i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), uz financijsku potporu Glavne uprave za potporu strukturnim reformama (GU REFORM) Europske komisije.

Ovaj događaj s ciljem izgradnje kapaciteta osmišljen je da bi podržao napore koje ulažu OECD, Europska komisija te Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u pogledu poboljšanja korporativnog upravljanja u državnim poduzećima.

Glavna je svrha ovakvih susreta revidirati korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu u Hrvatskoj te ga uskladiti s najboljim praksama OECD-a, na taj način istovremeno poboljšavajući financijsku i društvenu učinkovitost te odgovornost sektora poduzeća u državnom vlasništvu u Hrvatskoj.

Aktivnija uloga države kao vlasnika jedan je od prioritetnih ciljeva Vlade

Prilikom svog uvodnog obraćanja, ministar Horvat iskoristio je priliku kako bi istaknuo niz projekata financiranih sredstvima europskih fondova koje je pokrenulo Ministarstvo, a u okviru kojih će se postaviti novi standardi upravljanja izuzetno vrijednom imovinom koju posjeduju društva u državnom vlasništvu.

„Aktivnija uloga države kao vlasnika jedan je od naših prioritetnih ciljeva. Kako se radi o imovini svih građana, naša je zadaća da navedena društva posluju racionalno, učinkovito, transparentno i javno te smo itekako svjesni da za praćenje rada i rezultata poslovanja navedenih pravnih osoba postoji značajan interes opće i stručne javnosti“, naglasio je ministar Horvat.

Podsjetio je također kako je, u skladu s dobrom praksom u području korporativnog upravljanja i smjernicama OECD-a, uspješno implementiran unificirani sustav planiranja i izvještavanja koji primjenjuju sve pravne osobe od posebnog interesa, čime je država postala informiran vlasnik te je stvorena unificirana baza podataka o kompanijama u državnom vlasništvu.
 
Usklađivanje upravljanja državnim tvrtkama sa zadanim smjernicama OECD-a jedan od preduvjeta punopravnog članstva RH

„Osim projekata koji se odnose na uvođenje sustava ranog upozoravanja na rizike u poslovanju, tzv. Early warning system, analizu pravnog okvira izbora i rada članova nadzornih i revizijskih odbora, te aktivaciju neaktivne imovine u državnim tvrtkama koje upravo provodimo, posebno želim naglasiti projekt koji se odnosi na usklađivanje sustava upravljanja državnim tvrtkama u skladu sa smjernicama OECD-a, kao najbolje međunarodno priznate prakse korporativnog upravljanja“, zaključio je ministar.

Realizacija ovog projekta predstavlja jedan od najzahtjevnijih i izuzetno važnih preduvjeta ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo OECD-a, što će se reflektirati na reputaciju Republike Hrvatske, kao i samih korporacija u državnom vlasništvu na međunarodnoj razini. Isto tako, važnost navedenog projekta ogleda se i u činjenici da su njegovi ishodi uvršteni u Akcijski plan za sudjelovanje Republike Hrvatske u Exchange Rate mehanizmu II (ERM II), kao preduvjet za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina