​Nova partnerstva za prioritetne teme Urbane agende za EU: Održivi turizam i ozelenjivanje gradova

Tijekom češkog predsjedanja Vijećem Europske unije, 26. listopada 2022. održan je sastanak ravnatelja nadležni za urbani razvoj (DGUM – Director General for Urban Matters) država članica, tijekom kojeg je potvrđen sastav dvaju novih partnerstava koja se u okviru Urbane agende za EU (UAEU) osnivaju za prioritetne teme: Partnerstvo za održivi turizam (Sustainable Tourism, ST) i Partnerstvo za ozelenjavanje gradova (Greening Cities, GC).

Neovisni stručnjaci pregledali su i ocijenili više od 164 zaprimljenih prijava, među kojima je bio i veći broj hrvatskih gradova. Za partnerstvo za ozelenjivanje gradova prijavljeni su bili gradovi Pula i Zadar te ovo Ministarstvo, no u konačni sastav Partnerstva odabrano je samo ovo Ministarstvo koje će predstavljati predstavnici Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe EU i Zavoda za prostorni razvoj. Za sudjelovanje u Partnerstvu za održivi turizam odabrani su gradovi Zadar i Šibenik, a osim njih, među prijavljenima su bili još Dubrovnik, Pula i Varaždin.
 
Odabir partnerstava rezultat je sustava bodovanja kojim su ocjenjivani motiviranost, ekspertiza i raspolaganje potrebnim stručnim kapacitetima, mogućnost dosega šireg kruga dionika te spremnost na angažiranje vlastitih ljudskih i financijskih kapaciteta za sudjelovanje u radu partnerstva.
 
Zadaće partnerstva su izraditi Akcijski plan te provoditi njime zacrtane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unapređenje znanja i razmjenu iskustava.
 
Partnerstvo za održivi turizam će se usredotočiti na specifična pitanja vezana uz turizam u gradovima kao ključnu komponentu održivog razvoja urbanih ekonomija. Partnerstvo također ima za cilj koristiti metodu suradnje u kreiranju (“ co-creation”), nakon čega slijedi faza provedbe (“co-implementation”), kako je opisano u dokumentu Tranzicijski put za turizam.
 
Partnerstvo za ozelenjivanje gradova usredotočit će se na zelenu i plavu infrastrukturu u urbanim područjima i povezivanje s drugim sektorima kao što su održivi promet, upravljanje vodama i urbana poljoprivreda. Dodatno će se osvrnuti na očuvanje bioraznolikosti i prilagodbu klimatskim promjenama.
 
Početak rada Partnerstva predviđen je početkom 2023. godine.

Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja