Obavijest o produljenju roka za dostavu iskaza interesa za realizaciju projekta Muzil, na lokaciji poluotoka Muzil, Grad Pula

Slika /arhiva-midim//slike/Fort Muzil.JPG

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
Zagreb, Dežmanova 10
 
Temeljem Odluke Povjerenstva za praćenje realizacije razvojnog projekta Muzil na lokaciji poluotoka Muzil, Grad Pula, KLASA: 943-01/15-01/272 URBROJ: 536-0522/01-2015-40 od 7. prosinca 2015. godine, Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavljuje:

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA  ZA REALIZACIJU RAZVOJNOG PROJEKTA MUZIL NA LOKACIJI POLUOTOKA MUZIL, GRAD PULA
 
Rok za dostavu iskaza interesa za realizaciju razvojnog projekta Muzil na lokaciji poluotok Muzil, Grad Pula, utvrđen Javnim pozivom investitorima za iskazivanje interesa, objavljenog  6. 11. 2015., produžava se za 60 dana od dana objave ove obavijesti te počinje teći s današnjim danom 8. prosinca 2015. godine.


Pisane vijesti