Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu kuća vrijedan 300 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/kuce-obiteljske.jpg

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Poziv je dostupan na internetskih stranicama Fonda a prijave građana čiji objekti nisu oštećeni u potresu počinju se zaprimati 14. listopada 2021. godine.

U okviru ovog poziva, sufinancira se i cjelovita energetska obnova, ali i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponskeelektrane. Ono u čemu se ti projekti razlikuju je postotak sufinanciranja i minimalni energetski razred kuće koja se prijavljuje za obnovu.

Mjere koje se sufinanciraju: 

 • A1. - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
 • A2. - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
 • A3. - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Iznos sufinanciranja je do 60 posto bespovratnih sredstava, pri čemu je toplinska zaštita nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije) obvezna mjera, za koju je maksimalno moguće dobiti do 120.000 kuna. Međutim, poželjno je da obnova bude cjelovita odnosno da uključuje i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U tom slučaju je maksimalan iznos poticaja čak 204.000 kuna.

Sredstva će za takve sustave moći dobiti i kuće boljih energetskih svojstava, kojima nisu potrebne mjere energetske obnove. Riječ je o kućama:

 • energetskog razreda C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj
 • odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj,
 • na raspolaganju će biti 40, 60 ili 80 posto bespovratnih sredstava za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, ovisno o lokaciji

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti:

 • građani, vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 m2 ili do 3 stambene jedinice, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Obvezan uvjet je i suglasnost ostalih suvlasnika te prebivalište na navedenoj adresi, prijavljeno najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave koje će i ove godine biti isključivo elektroničkim putem.

Zainteresirane građane se poziva da za početak u sustavu ePrijave (https://prijave.fzoeu.hr) izrade svoj korisnički račun, kako bi se nakon početka zaprimanja prijava mogli ulogirati, unijeti potrebne podatke i učitati obvezne dokumente. Prijava se dovršava potvrdom unosa podataka i dokumenata te se lista zaprimljenih zahtjeva kreira prema vremenu njihovog zaprimanja.

Obvezna dokumentacija:

 • sken osobne iskaznice svih suvlasnika kuće
 • zemljišno-knjižni izvadak čestice 
 • važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji

Ključni dokumenti su i:

 • Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće, na temelju kojih mora biti izrađena i dostavljena detaljna ponuda ili troškovnik izvođača radova odnosno dobavljača opreme
 • fotodokumentacija kojom se dokazuje postojeće stanje obiteljske kuće
 • Glavni projekt, ako se provode mjere za koje je propisana obveza njegove izrade

Građani za sam postupak prijave mogu potražiti i stručnu podršku, koju će im Fond sufinancirati s do 500 kuna.  

No, kako bi svima zainteresiranima omogućio što bolju informiranost o uvjetima financiranja, Fond planira održati informativne radionice na više od dvadesetak lokacija diljem zemlje, na kojima će građanima odgovoriti na sva pitanja koja ih zanimaju. Prezentacije i materijali s radionica bit će dostupni svim građanima putem Fondove internetske stranice, kao i popis najčešćih pitanja i odgovora. Na ovaj način se želi osigurati što veći broj ispravnih prijava odnosno što bolje iskorištenje dostupnih sredstava. 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

Podsjetimo kako je Javni poziv Fond objavio nakon što je Vlada RH donijela Odluku o produžetku Programa energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. 

Provedbom Odluke Vlade osigurava se kontinuitet energetske obnove zgrada u 2021. godini do izrade novog Programa koji će pokriti razdoblje do 2030. godine.

Uz ovaj današnji poziv Fonda, u listopadu 2021. godine biti će objavljen još jedan Javni poziv namijenjen sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon  popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim. Tim će se pozivom energetska obnova obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu sufinancirati sa stopom od 80% prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu. Za taj je poziv osigurano dodatnih 100 milijuna kuna. 

Cilj sufinanciranih mjera je smanjiti količinu potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora te povećati korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, čime će se građanima poboljšati kvaliteta života i smanjiti troškovi. Sredstva za provedbu ovog programa je osiguralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

Nastavak sufinanciranja ovakvih mjera predviđen je i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom, ali ga predviđa i klimatska politika EU te se s nastavkom sufinanciranja planira nastaviti i sljedeće godine.

Izvor: FZOEU/MPGIPisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost