Otvoreno javno savjetovanje - uključite se putem eSavjetovanja

Slika /slike/Opcenito/savjetovanje.jpg

Ministarstvo provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti putem portala eSavjetovanja.

Program se donosi u svrhu uspostave održivih, uključivih, sigurnih i otpornih gradova kroz poticanje ponovnog korištenja i produljenje trajnosti postojećih prostora i zgrada, poticanje mjera smanjenja količine građevnog otpada i ponovnog korištenja postojećih građevnih proizvoda i materijala, te poticanje mjera povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE). 

Postavljeni prioriteti ovog Programa su: revitalizacija nekorištenih prostora i zgrada i smjernice za planiranje novih zgrada po načelu modela kružnog gospodarstva, a mjere su usmjerene na povećanje trajnosti i cjeloživotnog vijeka zgrada u prostoru, povećanje energetske učinkovitosti zgrada, te smanjenje nastanka građevnog otpada u cilju održivog razvoja.

Posebni ciljevi predloženi Programom su:

  • Razvoj sustava kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
  • Kružna obnova nekorištenih prostora i zgrada
  • Visoka razina znanja i društvene svijesti o kružnom gospodarenju prostorom i zgradama

Ovim Programom se prvenstveno nastoji potaknuti obnova postojećeg nacionalnog fonda zgrada prema načelima kružnog gospodarenja u svrhu produljenja cjeloživotnog vijeka zgrada te potaknuti postupke oporabe građevnog otpada koji je nastao tijekom obnove. Program će stoga utvrditi stanje u prostoru RH i analizirati moguće primjene kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, utvrditi potencijal, prepreke i prioritete razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, identificirati i razraditi mjere i aktivnosti provedbe Programa, ocijeniti učinak definiranih mjera te izvora financiranja, a sve u skladu s obvezama i preporukama proizašlim iz međunarodnog i europskog okvira te nacionalnog strateškog i zakonodavnog okvira. 

Pozivamo predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da se uključe u javno savjetovanje putem portala eSavjetovanja a svoje argumetirane prijedloge i primjedbe mogu poslati najkasnije do 14. listopada 2021. 

Nakon što Ministarstvo razmotri i obradi sve pristigle komentare, po završetku savjetovanja, a najkasnije do 12. studenog 2021. godine objaviti će Izvješće o provedenom savjetovanju.

 Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost