​Objavljen međunarodni poziv na natječaj za projekt Kupari

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/02/DSCF33291.jpg

Raspisan je međunarodni natječaj za projekt Kupari na lokaciji Kupari I. u općini Župa dubrovačka. Natječaj traje do 25. kolovoza 2015. godine.

Riječ je o projektu u turističkoj zoni Kupari I  površine cca 13 ha na kojoj je određena ugostiteljsko – turistička namjena izvan naselja s kapacitetom 1500 kreveta i procijenjene investicije približno 100 milijuna eura.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavio je javni poziv kojim počinje postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za realizaciju projekta Kupari. Pozivaju se domaći i strani zainteresirani investitori s financijskom sposobnošću kao i iskustvom u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima da dostave ponude najkasnije do 25. kolovoza 2015. do 16:30 h na adresu Državnog ureda, Dežmanova 10, Zagreb.

Projekt će se realizirati osnivanjem prava građenja i prava služnosti na zemljištu koji je u obuhvatu projekta, sklapanjem ugovora o zakupu hotela Grand i dodjelom koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže, sve na rok do 99 godina; uz izgradnju novih smještajnih i pratećih turističko ugostiteljskih građevina kategorije 4 i 5 zvjezdica.

Iza objave ovog međunarodnog natječaja stoji izniman trud i veliko znanje tima koji je ustrajalo radio na realizaciji projekta Kupari i isti priveo kraju u nešto više od dvije i pol godine iako se procjenjivalo kako će biti potrebne četiri godine.  Natječaj je temeljito i dobro pripremljen, a sve kako bi se udario i temelj za buduće projekte i skratilo vrijeme potrebno za realizaciju ove investicije. Za vrijeme natječaja ponuditelji će moći otkupiti natječajnu dokumentaciju sa svim potrebnim informacijama te isto tako im se omogućuje terenski pregled nekretnina. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva turizma, Državnog ureda i Župe dubrovačke“, poručio je zamjenik predstojnika Državnog ureda Alen Čičak.

Raspisivanje ovog natječaja bio je dug i transparentan proces u kojem su sva  tijela uključena u njegovo raspisivanje odradila velik posao. Kupari su pravi primjer kako ćemo stavljati bivšu vojnu imovinu na atraktivnim lokacijama u turističku funkciju te tako ojačavati konkurentnost naših destinacija. Tražimo kvalitetne investitore koji će uložiti u smještajne kapacitete, te tako podići udio hotelskog smještaja, što je i predviđeno Strategijom razvoja turizma. Vjerujem da će odaziv na javni natječaj biti velik i da ćemo pronaći respektabilnog investitora koji će napraviti visokokvalitetno turističko odredište“, istaknuo je ministar turizma Darko Lorencin.

Javni poziv investitorima dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture www.mppi.hr,  Državnog ureda za upravljanje državnom  imovinom, Agencije za investicije i konkurentnost www.aik-invest.hr , Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr  ; Župe dubrovačke www.zupa-dubrovacka.hr  i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Isti se putem Ministarstva vanjskih poslova dostavlja diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske.

Podjsetimo početni interes za projekt Kupari već je iskazalo 6 potencijalnih investitora: Avenue grupa,Valamar poslovni razvoj, Charisma Hotels Adriatic, Rixos Grupa, Titan nekretnine i Braniteljska zadruga „Mir”.

Pisane vijesti