Objavljeni javni pozivi za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH

Slika /slike/imovina/VRH_6256.png

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je dva javna poziva za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ponuđene nekretnine su ugostiteljsko turistička zona 'Mačjak-Šumljak' na otoku Ugljanu i Dječje selo Promajna u Baškoj Vodi

Predmet javnog poziva broj 4/21 kupoprodaja je nekretnine upisane u z.k.ul. 2709. u k.o. Lukoran Općinskog suda u Zadru, u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao z.k.č.br. 1234/30, pašnjak površine   94.473 m² i z.k.č.br. 1889/11, pašnjak površine 212.843 m², u naravi zemljište unutar granica građevinskog područja izvan naselja. Ukupna površina zemljišta je 307.316 m².

Nekretnina se prema Prostornom planu uređenja Općine Preko, Urbanističkom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak i Detaljnom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak“ nalaze unutar područja  za razvoj i uređenje prostora izvan naselja, ugostiteljsko-turističke namjene, najvećim dijelom unutar zone hotela-T1 i zone turističko naselje – T2, a manjim dijelom unutar zone zaštitnih zelenih površina – Z, zone sporta i rekreacije – R2, zone lungomare – obalne šetnice, zone turističkog naselja bez smještajnih kapaciteta, zone infrastrukturnih sustava – IS i zone privez/kopneni dio -LI.

Rok za podnošenje ponuda je 15. rujna 2021. godine do 10 sati, a početna cijena iznosi 79.820.000,00 kuna.
   
Predmet javnog poziva broj 5/21 je kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda, označene kao z.k.č.br. 2988/77, šuma površine 68.273 m², upisane u z.k.ul. 3598, na kojoj u naravi postoje devastirani smještajni objekti bivšeg dječjeg lječilišta za respiratorne bolesti „Dječje selo“.

Nekretnina se nalazi najvećim dijelom unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Promajna, planiranog za urbanu preobrazbu, gospodarske namjene, ugostiteljsko turističke (T1 – hoteli), a manjim dijelom unutar koridora kolne prometnice i unutar planirane zone športsko-rekreacijske namjene, oznake R6 – uređena plaža, u području za koje je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja.

Rok za podnošenje ponuda je 20. rujan 2021. godine do 10 sati, a početna cijena iznosi 108.420.000,00 kuna.
 
Sve informacije o javnim pozivima mogu se dobiti putem e-pošte: natjecaj@midim.hr.

Za razgledanje nekretnina potrebno je iskazati interes putem e-pošte: natjecaj@midim.hr;  o terminu razgledanja zainteresirani će biti obaviješteni putem e-pošte, a razgledanje će se  organizirati u  skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina