Za radove hitne sanacije zgrada dosad odobreno više od 56,3 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/gradnja.jpg

Za povrat utrošenih sredstava hitnih sanacija krovišta, dimnjaka, zabata i dizala, Ministarstvo je do današnjeg dana riješilo ukupno 1.648 zahtjeva te je odobren povrat sredstava u iznosu od 56.351.812,67 kuna.

Odlukom Vlade od 1. travnja 2021. godine ta je mjera povećana sa 12 tisuća na 16 tisuća kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće ili zgrade, odnosno na 25 tisuća kuna po obiteljskoj kući (ukoliko nema više posebnih dijelova).  Da bi se ostvarilo pravo na isplatu razlike, potrebno je podnijeti zahtjev na Obrascu 5 te se pozvati na klasifikacijsku oznaku (KLASU) rješenja na temelju kojega je isplaćena svota od 12 tisuća kuna. Pritom nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Pravo na povrat novca za hitne sanacije 

Građani koji su samostalno prionuli hitno sanirati štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca. Da bi se ostvarilo pravo na povrat novca valja: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • čuvati originalne račune.  

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 5 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj višestambene ili poslovne zgrade. 

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • poštom  
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak,: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8; (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani. 

Rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2021. godine. 

Istovremeno, Ministarstvo je do 15. lipnja 2021. godine zaprimilo 11.428 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 271 odluka o obnovi. 
 
 
Ističemo i kako se neriješeni imovinsko-pravni odnosi pokazuju kao jedna od najvećih prepreka pri podnošenju zahtjeva za obnovu, te je ova problematika uočena ne samo u odnosu na obiteljske kuće, već i u višestambenim zgradama u kojima pojedini posebni dijelovi (stanovi ili poslovni prostori) nisu upisani u zemljišne knjige, stoga Ministarstvo apelira na sve vlasnike, odnosno suvlasnike, da što hitnije podnesu zahtjev za upis prava vlasništva pred nadležnim zemljišno-knjižnim odjelom, odnosno da pokrenu zemljišno-knjižni ispravak postupaka ili postupak pred nadležnim sudom, a sve kako bi mogli ostvariti potrebne uvjete za obnovu.  
 
Podsjećamo ujedno kako je sama procedura predaje zahtjeva za obnovu uvelike pojednostavljena.
  
Kako do obnove i povrata novčanih sredstava?
 

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica mogu obratiti u Informativni centar  „Obnova“ na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. u Zagrebu gdje mogu dobiti sve važne informacije, ali i savjete za postupak obnove. Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 17:00 sati odnosno u subotu od 08:00 do 13:00 sati. Informacije se mogu dobiti i na e-mail: potres@mpgi.hr kao i u izmještenim uredima Ministarstva na lokacijama u Sisku, Glini i Petrinji. 
 


Pisane vijesti | Informacija | Potres