Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske usluge

Slika /slike/Opcenito/ponderi.jpg

U Narodnim novinama broj 5/19 objavljen je ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju gdje u članku 5. podstavku 5. umjesto: »Fj = f x Cj/Cmin« treba stajati: »Fj = f x Cmin/Cj«.

U cilju daljnjeg razvitka projektantskih i ostalih inženjerskih usluga u graditeljstvu donesena je Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Objavi Odluke prethodila je višemjesečna uspješna suradnja našega Ministarstva s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, strukovnim komorama inženjera u graditeljstvu, arhitekturi i geodeziji kao i s ostalim relevantnim sudionicima.

Odlukom se uređuju relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

Pravni temelj za donošenje Odluke je članak 284., stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kojim se propisuje da čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, s time da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 119/18 od 28. prosinca 2018. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 5. siječnja 2019. godine.

Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju objavljen je u Narodnim novinama broj 5/19 od 16. siječnja 2019. godine.

Ovom Odlukom dat je okvir unutar kojega se za svaku pojedinu javnu nabavu arhitektonske, inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju mogu odrediti kvalitativni kriteriji, za učinkovitiji odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Poznato je da predmetne usluge imaju presudan utjecaj na visinu ukupnih troškova u realizaciji usluga u području prostornog uređenja i gradnje, s obzirom da najjeftinija ponuda nije ujedno i najpovoljnija ponuda.

Kvalitetan izbor pružatelja usluge jamči naručitelju realizaciju usluge uz optimalne troškove, a ova Odluka je alat za postavljanje kvalitativnih kriterija za javnu nabavu.

Zbog pozitivnog utjecaja kriterija kvalitete u odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuda, dajemo preporuku da se općenito kod nabave predmetnih usluga koristi ova Odluka.


Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo