Sustav eNekretnine nadograđen cjenovnim blokovima

Slika /Stanovanje/ProcjenaNekretnina/cjenovni.blokovi-zg.jpg

Stvaranjem kvalitetne baze podataka sa relevantnim podacima i poboljšanom funkcionalnošću sustava eNekretnine unaprijediti će se poslovno okruženje i omogućiti pravna sigurnost investitora i vlasnika nekretnina te ujednačiti procjene vrijednosti nekretnina u sudskim postupcima i postupcima izvlaštenja.

U suradnji s tvrtkama Ericsson Nikola Tesla d.d. i Akteracija d.o.o. te Zavodom za fotogrametriju d.d., Ministarstvo je krajem 2018. godine u postojeći informacijski sustav tržišta nekretnina eNekretnine  implementiralo cjenovne blokove za područje cijele Republike Hrvatske.
 
Cjenovni blokovi su kartografski prikazi koji predstavljaju najmanju prostornu cjelinu na kojoj se postiže približno ista razina kupoprodajnih cijena za nekretnine približno istih obilježja i osnovna su podloga za izradu plana približnih vrijednosti. Ukupno je izrađeno 16.934 cjenovnih blokova pa je tako primjerice u Gradu Zagrebu formirano 690 cjenovnih blokova, u Karlovcu 118, Splitu 120, Rijeci 98, Varaždinu 119, Osijeku 94 itd. Njihovom je implementacijom u sustav eNekretnine omogućeno zahvaćanje podataka odabranih vrsta nekretnina unutar zadanog cjenovnog bloka određene namjene (pr. stambena namjena, gospodarska namjena, mješovita – pretežno stambeno-javna namjena, športsko-rekreacijska i dr.).
 
Prilikom formiranja svakog pojedinog cjenovnog bloka posebna je pozornost dana načinu izrade odnosno planirano je da najveći dio površine obuhvata cjenovnog bloka bude istih obilježja tako da visoka homogenost njihovih obilježja značajno olakšava vođenje zbirke kupoprodajnih cijena i daje dodatnu mogućnost lakše pretrage i dohvata potrebnih podataka ovlaštenim korisnicima sustava.  
 
Cjenovni blokovi u gradovima RH 

U nastavku unapređenja sustava slijedi izrada plana približnih vrijednosti. Približne vrijednosti utvrđuju se prema propisanim općim načinima procjena vrijednosti nekretnina te je potrebno da procjeniteljska povjerenstva i stručne službe županija, Grada Zagreba odnosno velikoga grada daju svoje komentare na izrađene cjenovne blokove za područje njihove nadležnosti u skladu sa odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015.) najkasnije do 15. veljače 2019. godine.
 
Osim navedenog, krajem 2018. godine u produkciju je stavljena nova nadogradnja aplikacije eNekretnine,  s poboljšanjima u 33 promijenjene ili nove funkcije u odnosu na dosadašnji postojeći sustav.
 
Podsjetimo, procjena vrijednosti nekretnina regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je donesen 3. srpnja 2015. godine a putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim je procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen pristup podacima koji su podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrsti nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd.
 
Spomenimo i to kako je u rujnu 2018. godine u suradnji s Ekonomskim institutom u Zagrebu izrađena i predstavljena publikacija „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012.–2017.“ u kojoj su analizirani glavni trendovi na tržištima stanova i apartmana, obiteljskih kuća, poslovnih prostora, poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta. Analiza se odnosi na razdoblje od 2012. do 2017. godine i prikazuje trendove koji se bilježe na razini cjelokupne zemlje, županija, pojedinih jedinica lokalne samouprave, a za Grad Zagreb i na razini katastarske općine.
 
Ova publikacija posebna je po tome što su po prvi puta u modernoj hrvatskoj povijesti javnosti predstavljeni temeljni podatci o tržištu nekretnina odnosno o prosječnim ostvarenim kupoprodajnim cijenama nekretnina za sve tipove nekretnina koji su u publikaciji analizirani. Jedna od posebnosti objavljene publikacije koja ju razlikuje od drugih pregleda, npr. DZS-a, je analiza tržišta prema jedinicama lokalne samouprave što je posebno zanimljivo da se dobije detaljnija slika o stanju tržišta nekretnina. U publikaciji se mogu naći i ostali važni i zanimljivi podaci poput prosječne površine nekretnina koje su predmet kupoprodajnih transakcija te prosječne starosti tih nekretnina.
 

Foto: Grafički prikaz cjenovnih blokova u ZagrebuStranica | Informacija | Elektronički servisi