Odluka o provođenju aktivnosti vezanih uz operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti

Slika /slike/Opcenito/banski-dvori.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije kojom se, zbog eskalacije cijena građevnih proizvoda i materijala na tržištu, dopušta sklapanje dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.


Naime, nakon što su Republici Hrvatskoj odobrena sredstva Fonda solidarsnosti Europske unije za sanaciju šteta prouzrokovanih zagrebačkim potresom, u ukupnom iznosu od 683.740.523,22 eura, tijela određena kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa raspisali su javne pozive za sklapanje ugovora s prihvatljivim korisnicima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

No, nakon objave javnih poziva i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s prihvatljivim korisnicima došlo je do poremećaja na globalnom tržištu građevinskog materijala koji su doveli do eskalacije cijena građevnih proizvoda i materijala. Vezano za to, Vlada je na sjednici 30. rujna 2021. donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. Slijedom navedenog procijenjene vrijednosti projekata ne odražavaju današnje stvarno stanje na tržištu, a višestruko veće cijene pojedinih materijala od onih po kojima su formirane vrijednosti projekata dovele su do raskoraka između procijenjenih i osiguranih sredstava i stvarno dobivenih ponuda u postupcima javne nabave.

Današnjom odlukom Vlade daje se suglasnost resornim tijelima za sklapanje s proračunskim korisnicima dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije radi ugovaranja izmjene ugovorenog iznosa na temelju provedene javne nabave, odnosno ugovaranja izmijene procijenjene vrijednosti javne nabave za nabavu koja će se provesti, kao i radi ugovaranja produženja rokova važenja ugovora.

O sklopljenim ugovorima tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa su dužna izvijestiti Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje je određeno nacionalnim koordinacijskim tijelom. 

Sredstva za podmirenje obveza po ugovorima iz ove Odluke, a koje se ne mogu financirati iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije i iz Mehanizma za oporavak i otpornost, osigurat će se preraspodjelom unutar sredstava državnog proračuna.

Dodajmo i kako je prema posljednjim podacima (zaključno s 15. travnja 2022. godine) na Javne pozive svih provedbenih tijela (njih 15) ukupno zaprimljeno 570 projektnih prijedloga u vrijednosti od 12,52 milijarde kuna, od čega je sklopljeno 430 ugovora u vrijednosti od 9,21 milijarde kuna. Pisane vijesti | Informacija | Obnova