Održan 15. Regionalni koordinacijski forum u Beogradu

U četvrtak, 5. studenog 2015. godine, u prostorijama Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, održan je 15. Regionalni koordinacijski forum. Regionalnom koordinacijskom forumu prisustvovali su predstavnici Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Razvojne banke Vijeća Europe, Europske komisije, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), UNHCR-a, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Veleposlanstva Švicarske Konfederacije, zemalja partnera Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora), Tehničke pomoći i konzultantskih institucija. Teme koje je obuhvatio 15. koordinacijski forum Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja odnosile su se na prezentiranje posljednjih podataka u vezi provedbe Regionalnog programa, kao i mogućnosti njegova poboljšanja. Sudionici foruma osvrnuli su se na dosadašnji tijek djelovanja kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja. Zemlje partneri (Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora) su, na temelju svojih prezentacija, prikazale napredak u provođenju Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, odnosno tijek provedbe potprojekata odobrenih od strane Razvojne banke Vijeća Europe i međunarodnih donatora. Pokrenuta je i rasprava o stanju Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, odnosno o dosad utrošenim sredstvima za pokretanje projekata na području zemalja partnera. Jedna od tema je bila i priprema održavanja Upravljačkog vijeća Regionalnog programa stambenog zbrinjavanje te Skupštine donatora koji će se održati 1. prosinca 2015. godine. Razvojna banka Vijeća Europe, UNHCR, predstavnici Tehničke pomoći i Regionalne radne skupine iznijeli su svoje zaključke po pitanju napretka u provođenju Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Pisane vijesti