Za hotele Maestral i Imperial zaprimljeno 25 pisama interesa potencijalnih investitora

Slika /arhiva-midim//slike/pismo.jpg

Završen je prvi krug prikupljanja neobvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkih društava Hoteli Maestral d.d. i Imperial d.d., a pisma interesa je dostavilo 25 domaćih i stranih potencijalnih investitora. 

Centar za restrukturiranje i prodaju ( CERP ) objavio je 7. listopada 2015. javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava Hoteli Maestral d.d. Dubrovnik (68,26% temeljnog kapitala) i Imperial d.d. Rab (50,08% temeljnog kapitala) provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda. Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa bio je 9. studenog 2015. godine u 15,00 sati.

U prvom krugu javnog prikupljanja neobvezujućih ponuda CERP je zaprimio iskaz interesa 25 (dvadesetpet) domaćih i stranih investitora za kupnju dionica gore navedenih društava. Za društvo Hoteli Maestral d.d. Dubrovnik zaprimljeno je 15 (petnaest) pisama namjere, dok je preostalih 10 (deset) pisama namjere zaprimljeno za društvo Imperial d.d. Rab.

Sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN 94/13) i Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129 /13, 66/14) svi ponuditelji koji su u roku dostavili pismo interesa za kupnju dionica navedenih društava biti će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda nakon što nadležno tijelo donese Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.

Pisane vijesti