Održan sastanak sa korisnicima stambenog zbrinjavanja u općini Kistanje

Dana 19. svibnja 2017. godine, u prostorijama općine Kistanje održan je radni sastanak na kojem se raspravljalo o problematici stambenog zbrinjavanja na području općine Kistanje. Na sastanku su bili nazočni korisnici stambenog zbrinjavanja, zamjenik načelnika općine Kistanje g. Roko Antić te g. Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje zajedno sa svojim suradnicima. Nakon uvodnog pozdrava, g. Roko Antić naglasio je da je cilj ovog sastanka rasprava o problematici stambenog zbrinjavanja na području općine Kistanje a kao razlog trenutne situacije naveden je višegodišnji zastoj u rješavanju preostalih neriješenih slučajeva stambenog zbrinjavanja. U svom pozdravnom govoru, g. Nikola Mažar naglasio je da je upravo ovaj sastanak organiziran kako bi se sagledala cjelokupna problematika stambenog zbrinjavanja na tom području, kako bi se saslušali svi korisnici te vidjelo na koji način se mogu nastavit aktivnosti Središnjeg državnog ureda s ciljem rješavanja svih otvorenih pitanja stambenog zbrinjavanja. Tom prilikom, prisutni korisnici i podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, iznijeli su vlastite problematične situacije s kojima se susreću. Problemi korisnika mogu se svesti na nekoliko različitih specifičnih situacija ovisno o prioritetu rješavanja. Prioritet rješavanja odnosi se na povrat privatne imovine u kojima privremeni korisnici trenutno borave te rješavanje slučajeva korisnika koji su stambeno zbrinuti u objektima koje je država otkupila ali je sudskom presudom nastupila ništavnost kupoprodajnog ugovora. Također jedna cjelina stambene problematike prisutnih korisnika odnosi se na nerealizirane suglasnosti o pravu na darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljskih kuća. Isto tako istaknuti su slučajevi podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na listama prvenstva, pri čemu je naglašen negativan trend odlazaka mladih obitelji upravo iz stambenih kao i ekonomskih razloga. U cilju rješavanja navedene problematike, g. Nikola Mažar zajedno sa suradnicima naglasio je da će Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje rješavati pitanja korisnika kroz kupnju stambenih objekata posredstvom Agencije za pravno posredovanje i promet nekretninama kao i kroz pripremu državnog zemljišta na kojem će se navedeni slučajevi riješiti po modelu darovanja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljskih kuća.

Pisane vijesti