Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/17; s rokom do 23/5/2017

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 16 ponuda za 12 nekretnina, a za 13 nekretnina nije iskazan interes.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavilo je 19. ožujka 2017. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 2/17. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 23. svibnja 2017. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. Nekretnina u k.o. Osijek (Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek)
OPIS: Idealni suvlasnički udio Republike Hrvatske na nekretninama označenim kao k.č.br. 2198/1, kuća i dvorište u Ulici M. Gorkog br. 128, površine 393 m2 i k.č.br. 2199/1, voćnjak u M. Gorkog, površine 402 m2, sve upisane u z.k.ul. 21297,  koji iznosi 5/6 dijelova, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 666.481,25 kn
JAMČEVINA: 66.648,13 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
2. Nekretnina u k.o. Plemenitaš (Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovsko)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 132, škola, dvorište i oranica u Plemenitašu, površine 387 čhv, k.č.br. 133, livada u selu, površine 129 čhv, k.č.br. 134, livada u selu, površine 234 čhv i k.č.br. 135, livada u selu, površine 444 čhv, ukupne površine 1.194 čhv, odnosno 4.294 m2, sve upisane u z.k.ul. 1, k.o. Plemenitaš. Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju staru zgradu škole s okućnicom i okolnim zemljištem, a zgrada škole trenutno nije slobodna od stvari i prava, budući da u istoj djeluje likovna kolonija.
POČETNA CIJENA: 582.125,00 kn
JAMČEVINA: 58.212,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
3. Nekretnina u k.o. Barbat (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Pag)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4706/228, neplodno Vidalići, površine 478 m2, upisana u z.k.ul. 920, k.o. Barbat.
POČETNA CIJENA: 299.850,00 kn
JAMČEVINA: 29.985,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
4. Nekretnina u k.o. Medulin (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Medulin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 602/15, neplodno, površine 404 m2, upisana u z.k.ul. 3805, k.o. Medulin.
POČETNA CIJENA: 214.000,00 kn
JAMČEVINA: 21.400,00 kn
Dvije pristigle ponude: 242.500,00 kn i 231.151,00 kn.
 
5. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 9804, srednje kućice, pašnjak srednje kućice, površine 392 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 219.237,50 kn
JAMČEVINA: 21.923,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
6. Nekretnina u k.o. Aržano (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1558/55, pašnjak, površine 1.008 m2, upisana u z.k.ul. 548, k.o. Aržano.
POČETNA CIJENA: 16.837,50 kn
JAMČEVINA: 1.683,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 17.000,00 kn.
 
7. Nekretnina u k.o. Srb (Područni ured za katastar Zadar, Ispostava Gračac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1704/1, Međuvođa, izgrađeno zemljište, dvorište, površine 443 m2, upisana u Posjedovni list 1380, k.o. Srb.
POČETNA CIJENA: 33.706,25 kn
JAMČEVINA: 3.370,63 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 41.380,00 kn.
 
8. Nekretnina u k.o. Novi Grabovac (Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Novska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 225/4, dvorište u selu, površine 277 m2, upisana u z.k.ul. 266, k.o. Novi Grabovac.
POČETNA CIJENA: 9.500,00 kn
JAMČEVINA: 950,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 9.501,00 kn.
 
9. Nekretnina u k.o. Ilova (Općinski sud u Kutini, Zemljišno-knjižni odjel Kutina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1891, šuma u Franjevcu, površine 89 čhv, upisana u z.k.ul. 59, k.o. Ilova.
POČETNA CIJENA: 14.900,00 kn
JAMČEVINA: 1.490,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
10. Nekretnina u k.o. Ljupina (Općinski sud u Novoj Gradišci, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1111, oranica u Gregurevki, površine 4.125 m2, upisana u z.k.ul. 812, k.o. Ljupina.
POČETNA CIJENA: 111.112,50 kn
JAMČEVINA: 11.111,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 115.000,00 kn.
 
11. Nekretnina u k.o. Tušilović (Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 734/3, potok, površine 41 čhv, odnosno 147 m2, upisana u z.k.ul. 1256, k.o. Tušilović.
POČETNA CIJENA: 9.100,00 kn
JAMČEVINA: 910,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 9.150,00 kn.
 
12. Nekretnina u k.o. Svetvinčenat (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 36/2 ZGR, kuća, površine 35 m2 i k.č.br. 36/3, oranica, površine 65 m2, obje upisane u z.k.ul. 9, k.o. Svetvinčenat.
POČETNA CIJENA: 25.900,00 kn
JAMČEVINA: 2.590,00 kn
Dvije pristigle ponude: 30.500,00 kn i 27.113,00 kn.
 
13. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1247/2 voćnjak, površine 1.962 m2, upisana u zk.ul. 56300, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 10.007.325,00 kn
JAMČEVINA: 500.366,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
14. Nekretnina u k.o. Zadar (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 9565, ruševine, površine 93 m2, upisana u z.k.ul. 15676, k.o. Zadar.
POČETNA CIJENA: 1.111.250,00 kn
JAMČEVINA: 55.562,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
15. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1063/4, skladište, površine 235 m2, k.č.br. 1063/5, skladište, površine 25 m2, k.č.br. 1063/6, skladište, površine 93 m2 i k.č.br. 1063/7, dvor. uz g. zgradu, površine 114 m2, sve upisane u z.k.ul. 16850, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 1.065.062,50 kn
JAMČEVINA: 53.253,13 kn
Dvije pristigle ponude: 1.505.000,00 kn i 1.502.405,00 kn.
 
16. Nekretnina u k.o. Dežanovac (Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Daruvar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 242/5, voćnjak Podkućnica, površine 1.424 m2, upisana u z.k.ul. 1689, k.o. Dežanovac.
POČETNA CIJENA: 55.850,00 kn
JAMČEVINA: 5.585,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
17. Nekretnina u k.o. Brnaze (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1049/27, pašnjak, površine 537 m2, upisana u z.k.ul. 3158, k.o. Brnaze.
POČETNA CIJENA: 64.337,50 kn
JAMČEVINA: 6.433,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 537,00 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 66.000,00 kn.
 
18. Nekretnina u k.o. Studenci (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6575/36, Likov Dolac, pašnjak, površine 1.747 m2, upisana u z.k.ul. 1116, k.o. Studenci.
POČETNA CIJENA: 36.237,50 kn
JAMČEVINA: 3.623,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 37.200,00 kn.
 
19. Nekretnina u k.o. Gornji Andrijevci (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 594/1, ekonomsko dvorište Jelas, površine 25.827 m2 i k.č.br. 595/1, zgrada i ekonomsko dvorište Jelas, površine 35.011 m2, obje upisane u z.k.ul. 55, k.o. Gornji Andrijevci.
POČETNA CIJENA: 1.376.100,00 kn
JAMČEVINA: 68.805,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
20. Nekretnina u k.o. Biograd na Moru (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na Moru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3241/8, Pručanik, šuma, površine 24.083 m2, upisana u z.k.ul. 6465, k.o. Biograd na Moru.
POČETNA CIJENA: 25.334.112,50 kn
JAMČEVINA: 1.266.705,63 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 348.372,90 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.
 
21. Nekretnina u k.o. Belej (Općinski sud u Malom Lošinju, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 748/60, pašnjak, površine 520 m2, u suvlasničkom dijelu od ¾, upisana u zk.ul. 1223, k.o. Belej, k.č.br. 767/1, oranica, površine 365 m2 i k.č.br. 767/2, vrt-travnjak, površine 85 m2, obje u suvlasničkom dijelu od ¾, upisane u z.k.ul. 1210, k.o. Belej.
POČETNA CIJENA: 78.000,00 kn
JAMČEVINA: 7.800,00 kn
Dvije pristigle ponude: 170.000,00 kn i 78.500,00 kn.
 
22. Nekretnina u k.o. Brodsko Vinogorje (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 694/6, oranica Šimunovićka, površine 2.972 m2, upisana u z.k.ul. 1695, k.o. Brodsko Vinogorje.
POČETNA CIJENA: 127.250,00 kn
JAMČEVINA: 12.725,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
23. Nekretnina u k.o. Žminj (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4989/2, vinograd, površine 3.259 m2, upisana u z.k.ul. 2318, k.č.br. 4989/3, oranica, površine 813 m2, k.č.br. 4989/5, vinograd, površine 1.120 m2, k.č.br. 4989/6, vinograd, površine 660 m2 i k.č.br. 4990/1, livada, površine 1.309 m2, sve upisane u z.k.ul. 7302, k.o. Žminj. Čestice zemljišta 4989/2, 4989/3, 4989/5, 4989/6 i 4990/1, površine 7.161 m2, prema Prostornom planu uređenja Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, broj 2/2006) obuhvaćene su granicama neizgrađenog dijela građevinskog područja poslovno-gospodarske zone Žminj i u naravi predstavljaju obrasle livade s izravnim pristupom na javnu prometnicu.
POČETNA CIJENA: 1.595.444,39 kn
JAMČEVINA: 79.772,22 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
24. Nekretnina u k.o. Vrbovec (Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1504/3-1, zgrada i dvorište, površine 194 čhv, k.č.br. 1504/2, oranica Varošćica, površine 595 čhv, k.č.br. 1511/2-1, zgrada i dvorište, površine 1190 čhv i k.č.br. 1512/2, oranica Varošćica, površine 146 čhv, sve upisane u z.k.ul. 1316, k.o. Vrbovec. Čestice zemljišta 1504/3-1, 1504/2, 1511/2-1, 1512/2, prema Urbanističkom planu uređenja Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 10/2005 i 33/2010) nalaze se unutar zone I2 – Proizvodna namjena – pretežno zanatska i u naravi predstavljaju zapuštene industrijske zgrade sa okolnim zemljištem, s izravnim pristupom na javnu prometnicu, površine 7.628 m2, a u katastarskom operatu identificiraju se s k.č.br. 7104/2 i 7105/1 k.o. Vrbovec, ukupne površine 7.277 m2 i prodaju se u viđenom stanju, a procjena je načinjena u skladu s upisanim zemljišnoknjižnim stanjem.
POČETNA CIJENA: 2.112.625,00 kn
JAMČEVINA: 105.631,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
25. Nekretnina u k.o. Vrapče (Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1249/275, oranica Golika Dragutina, površine 813 m2, upisana u z.k.ul. 10787, k.o. Vrapče.
POČETNA CIJENA: 1.143.943,00 kn
JAMČEVINA: 57.197,15 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.143.943,00 kn.

Pisane vijesti