Održana prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva 4c1.4

Slika /slike/press/2018_01_03_radionica.jpg

U srijedu, 3. siječnja 2018., u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je prva informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, potencijalne prijavitelje na poziv za dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. 

Ministarstvo u funkciji Posredničkog tijela razine 1 je održalo prezentaciju natječajne dokumentacije poziva u svrhu što kvalitetnije pripreme projektnih prijava. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 je, također, održao prezentaciju vezano uz provedbu ugovora za sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno konkretnije vezano uz probleme u provedbi projekata, pri čemu je fokus bio na postupcima javne nabave. Sektor za energetsku učinkovitost u okviru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je prezentaciju vezano uz mogućnost njihove stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga. Predstavnici HBOR-a održali su, također, prezentaciju vezano uz mogućnost sufinanciranja sredstava vlastitog učešća prijavitelja putem financijskog instrumenta 'ESIF Krediti za energetsku učinkovitost'.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' objavljen je elektronski putem sustava eFondovi 16. studenog 2017. i otvoren najkasnije do 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva osiguran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 380 milijuna kuna. Ovim pozivom podupiru se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju iste energije prije provedbe navedenih mjera, posebno integriranim pristupom.

Intenzitet sufinanciranja za pojedine aktivnosti u određenom projektu energetske obnove ovisi o vrsti aktivnosti koje se prijavljuju i području na kojem se projekt provodi, a kreće se od 35% do 85% za Primorsku, odnosno od 50% do 85% za Kontinentalnu Hrvatsku te ovisi i o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se zgrada nalazi.

Novost u ovom Pozivu je mogućnost stručne podrške u pripremi projektnih prijedloga od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU). U svrhu korištenja stručne podrške od FZOEU-a/SEU-a potencijalni Prijavitelj se može prijaviti e-poštom upućenom na: javne.eu@fzoeu.hr Cijela procedura vezana uz pružanje stručne podrške i, posljedično, izdavanje Izjave o spremnosti dokumentacije bit će opisana i na mrežnim stranicama FZOEU-a www.fzoeu.hr.

Za vrijeme trajanja poziva, Ministarstvo i FZOEU, u funkciji Posredničkog tijela razine 2 i kao pružatelji preporučene stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga, kao i HBOR-a kao tijelo koje provodi financijski instrument 'ESIF Krediti za energetsku učinkovitost', sudjeluju na  informativnim radionicama koje se održavaju svake druge srijede u prostoru Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14. Zbog iznimnog interesa i popunjenosti svih ponuđenih termina, Ministarstvo je danas otvorilo još četiri dodatna termina.

PREZENTACIJE

  1. MGIPU: Sufinanciranje energetske obnove javnih zgrada iz EU fondova
  2. FZOEU: Energetska obnova zgrada javnog sektora - stručna podrška
  3. FZOEU: Provedba ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredtsvima za period 2014.-2020.
  4. HBOR: Financijski instrument 'ESIF krediti za energetsku učinkovitost'

Informativne radionice - prijave i termini             Poziv 4c1.4.Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi