Energetska obnova zgrada javnog sektora

Od 15. siječnja 2018. godine kreće podnošenje projektnih prijedloga za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na Poziv Ministarstva objavljenog 16. studenog 2017. godine u sustavu eFondovi te na mrežnim stranicama strukturnih fondova www.strukturnifondovi.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr.

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Njime se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.  Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • vjerske zajednice
  • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Povodom otvaranja Poziva, Ministarstvo je 18. prosinca 2017. godine organiziralo Konferenciju namijenjenu potencijalnim prijaviteljima na Poziv na kojoj su informirani o kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi mogli energetski obnoviti svoje zgrade. Također, za vrijeme trajanja poziva, a u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja stručnjaci Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, svake druge srijede u mjesecu, održavaju informativne radionice u prostoru Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.
 
Spomenimo i da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' do sada kroz javne pozive za energetsku obnovu javnih zgrada plasiralo 99,5 milijuna eura bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Podsjetimo, Ministarstvo je preko Pilot projekta 4c1.1 za izradu projektne dokumentacije i Pilot projekta 4c1.2 za radove energetske obnove ugovorilo gotovo 60 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon pilot projekata, 22. studenog 2016. godine pa do 20. veljače 2017. godine otvoren je Poziv 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'. Po ovom Pozivu ugovoreno je 214 projekata kojima će se dodijeliti više od 342 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U tijeku je i ugovaranje 596 projekata koji su udovoljili uvjete Poziva 4c2.2 'Energetska obnova višestambenih zgrada' otvorenog u razdoblju od 17. listopada 2016. do 31. siječnja 2017. godine. Iznos ukupne investicije po ovom Pozivu je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi