Održana sedma informativna radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva 4c1.4

Slika /slike/press/2018_04_04.radionica.JPG

U srijedu 4. travnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je sedma po redu informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, kao potencijalne prijavitelje u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije.

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje i hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od(kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih integralnih mjera energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije. Ovim Pozivom se u prvom redu pridonosi ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), kojom se od svake države članice traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Podsjećamo da je na ovaj peti Poziv po redu pristiglo 448 prijava u iznosu od gotovo 814 milijuna kuna što znači da je ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu  dosegnuo 200% alokacije, pa je Poziv obustavljen na određeno vrijeme. 

Interes Potencijalnih prijavitelja i dalje je značajan te oni koji su rezervirali svoje mjesto na informativnoj radionici po ovom Pozivu žele iskoristiti svoju priliku kako bi se adekvatno educirali te kvalitetno pripremili svoje projektne prijedloge.

Na početku radionice stručnjaci Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u funkciji Posredničkog tijela razine 1 održali su prezentaciju o pozivu na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 održao prezentaciju vezano uz provedbu ugovora za sufinanciranje bespovratnim sredstvima, s naglaskom na probleme u provedbi projekata. Sektor za energetsku učinkovitost u okviru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je prezentaciju vezano uz mogućnost njihove stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga, s naglaskom na probleme prilikom sastavljanja projektnih prijava, kao i na probleme kod izrade projektantskih troškovnika u smislu poštivanja Zakona o javnoj nabavi te postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici istoga.

Predstavnici HBOR-a održali su, također, prezentaciju o mogućnosti sufinanciranja sredstava vlastitog učešća prijavitelja putem financijskog instrumenta 'ESIF Krediti za energetsku učinkovitost'.

Nakon održanih prezentacija, stručnjaci iz Ministarstva, Fonda i HBOR-a odgovarali su na upite prisutnih te su zaželjeli svim potencijalnim prijaviteljima puno uspjeha u realizaciji njihovih projekata.Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi