Održana treća informativna radionica u sklopu Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“

Slika //slike/Opcenito/radionice.jpg?width=750

U četvrtak, 27. listopada, održana je treća, ujedno i zadnja informativna radionica namijenjena jedinicama lokalne samouprave i gradu Zagrebu. 

Na radionici je sudjelovalo preko 30 potencijalnih prijavitelja kojima su službenici Ministarstva prezentirali Poziv. Posebni fokus radionice je na elementima poziva u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troška te kriterija odabira.

  • Prezentacija s informativne radionice dostupna je ovdje.

Podsjetimo, za izradu strategija zelene urbane obnove u okviru inicijative 6. NPOO-a , reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, osigurana je alokacija od 2.500.000,00 kuna

Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima biti će moguća od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati dok je krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 100.000,00 kuna dok je najviši 250.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

Spomenimo i kako potencijalni prijavitelji za vrijeme trajanja Poziva mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 30. rujna 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Kompletna dokumentacija Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ dostupna je na stranicama eNPOO, odnosno na linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33Pisane vijesti | Informacija | NPOO