Održano Prvo nacionalno savjetovanje u okviru projekta CROSKILLS - Build Up Skills Croatia - osposobljavanje građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti

U četvrtak 28. veljače 2013. u Zagrebu je održano Prvo nacionalno savjetovanje u okviru projekta CROSKILLS  - Build Up  Skills Croatia - osposobljavanje građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

Ciljevi savjetovanja bili su prezentacija projekta Croskills, uspostava Nacionalne kvalifikacijske platforme, prikaz analize trenutačnog stanja i potreba za osposobljavanjem građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, te prikupljanje inicijalnih prijedloga za izradu Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

Uvodnu riječ održala je gospođa Ines Androić Brajčić, pomoćnica ministrice za energetsku učinkovitost u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja RH, koja je naglasila važnost sudjelovanja nazočnih institucija, predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, državnih tijela te JRLS kao i predstavnika stručnih komora te obrtničke i gospodarske komore radi zajedničkog definiranja Nacionalne kvalifikacijske platforme.

Kao buduća 28 država članica Europske unije, Republika Hrvatska prihvatila je načela zajedničke europske energetske politike te uskladila nacionalne politike i zakonodavstvo sa jedinstvenom strategijom energetskog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena na razini Europske unije.

Iskustva zemalja EU i iskustva u Hrvatskoj pokazala su da energetski učinkovita obnova i izgradnja novih niskoenergetskih, pasivnih i gotovo nula energetskih zgrada trenutačno predstavlja veliki izazov za građevinski sektor pa i industriju u cjelini. Izgradnja zgrada s malom potrošnjom energije zahtjeva visoku kvalitetu izvođenja radova, pažljivo izvođenje i najsitnijih detalja na vanjskoj ovojnici zgrade i na ugrađenim tehničkim sustavima.

Uslijed nedostatka odgovarajućih  stručno osposobljenih radnika na hrvatskom tržištu, prepoznata je potreba za edukacijom, specijalizacijom i usavršavanjem radne snage za energetski učinkovitu obnovu i gradnju objekata te ugradnju i održavanje tehničkih sustava, koji će time jamčiti za kvalitetnu izvedbu. Također, potrebno je kreirati mjere kojima bi se omogućilo vrednovanje kvalificirane radne snage na tržištu kako bi građevinski sektor prepoznao svoj interes u ulaganju resursa u kontinuiranu izobrazbu svojih zaposlenika o energetskoj učinkovitosti.

Kako bi se osigurala odgovarajuća stručnost i  osposobljenost građevinskih radnika i instalatera na hrvatskom tržištu, Ministarstvo je, uz potporu programa Europske unije - Inteligentna energija Europe i u suradnji s nekoliko institucija partnera u Hrvatskoj, pokrenulo projekt CROSKILLS – Build Up Skills Croatia usmjeren na unaprjeđenje sustava obrazovanja građevinskih radnika i instalatera tehničkih sustava u području energetske učinkovitosti. Projekt je dio EU Inicijative za radnu snagu za održivu gradnju u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, i na sličan se način paralelno provodi u 30 europskih zemalja.

Ova inicijativa pridonosi ciljevima koje je Europska komisija postavila kroz strategiju ‘Europe 2020 - Resource-efficient Europe’. Također, ova će inicijativa poboljšati pristup instrumentima financiranja obrazovnih aktivnosti kao što su Europski socijalni fond (ESF) i Lifelong Learning Programme, te će se temeljiti na Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) i njime definiranim ishodima učenja.

Očekivani rezultat projekta CROSKILLS jest izrada i odobrenje Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, koje ujedno trebaju omogućiti tržišno vrednovanje građevinskih radnika te doprinijeti ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.

Proces izrade Smjernica za ovu platformu odvijat će se tijekom 2013. godine kroz tri nacionalna savjetovanja (sastanci nacionalne platforme), konzultacije sa sektorskim fokus grupama, te usklađivanje prikupljenih informacija i prijedloga od strane projektnog tima.

Na Prvo nacionalnom savjetovanju u  Zagrebu  okupio se veliki broj sudionika, predstavnika stručnih  i znanstveno-obrazovnih institucija, državnih tijela i JRLS, te  predstavnika stručnih komora  kao i gospodarske i obrtničke komore. Nakon uvodne riječi  pomoćnica ministrice za energetsku učinkovitost u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja  Ines Androić Brajčić, u ime organizatora skupu se obratila gospođa Irena Brnada iz REC Hrvatske koja je bila i moderatorica cijelog događaja. Gospođa Ivana Banjad Pečur sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ukratko je predstavila projekt „Croskills – Build Up Skills Croatia“ dok su gospoda Matija Duić iz Hrvatske obrtničke komore te Zoran Pazman iz Graditeljske škole u Čakovcu predstavili nacrt analize trenutačnog stanja i potreba u području obrazovanja građevinskih radnika o energetskoj učinkovitosti. Nakon prezentacije načina rada Nacionalne kvalifikacijske platforme – od Status quo analize prema izradi Nacionalnih smjernica, rad se nastavio u grupama, izradom SWOT analize kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

U drugom dijelu dana gospođa Gordana Budiselić Paškvan iz Agencije za strukovno obrazovanje odraslih dala je uvodni osvrt na viziju Nacionalnih smjernica dok je gđa. Irena Križ Šelendić iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održala prezentaciju na temu uloge Nacionalnih smjernica u kontekstu nacionalnih politika u području strukovnog obrazovanja građevinskih radnika te energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Skup je zaključen dogovorom o zajedničkoj viziji Nacionalnih smjernica te najavom daljnjih aktivnosti projekta u vidu konzultacija s fokus grupama. 

Osposobljavanje građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti (pdf)


Stranica | Informacija | Energetska učinkovitost