Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2012/10/sliderslika.jpg
Tijela javne vlasti imaju zakonsku obvezu iz članka 25. stavka 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.),  dostaviti  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Državni ured za upravljanje državnom imovinom započeo je s operativnim radom u travnju 2012. godine, te se stoga navedeno izvješće odnosi na razdoblje od travnja do prosinca 2012. godine u kojem je zaprimljeno 87 upita. Graf prikazuje zaprimljene upite koji su podjeljeni na prihvaćene (informacija je ustupljena podnositelju zahtjeva) i ustupljene upite (tijelo javne vlasti ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, ali ima saznanja o nadležnom tijelu koje posjeduje informaciju). Upiti su se najčešće ustupali Agenciji za upravljanje državnom imovinom.  

Pisane vijesti