Oglas o prestanku subvencioniranja kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je u srijedu 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama i javnim glasilima Oglas o prestanku subvencioniranja kredita kojim, sukladno zakonskim odredbama, obaviještava sve zainteresirane građane o prekidu zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. Budući da je prema procjeni vrijednosti zaprimljenih zahtjeva ispunjen zakonom predviđeni iznos za subvencioniranje zahtjevi će se u APN-u zaprimati do petka 13. listopada 2017. do 16 sati (kada završava radno vrijeme APN-a). Zahtjevi pristigli nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Zahtjevi se razmatraju prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Točan iznos subvencija prema zaprimljenim zahtjevima znat će se tek nakon završetka obrade svih pristiglih zahtjeva. 

U APN-u je od 4. rujna 2017. do 10. listopada 2017. (do 12:00 sati) zaprimljeno ukupno 2148 zahtjeva od kojih je obrađeno 2080 od čega je 1880 zahtjeva odobreno, za 180 je zatražena dopuna dokumentacije, 12 zahtjeva je odbijeno, a 8 je odustalo od podnesenog zahtjeva. 

Oglas o prestanku subvencioniranja kredita

Općenito o subvencioniranju stambenih kredita


Pisane vijesti | Informacija | Subvencioniranje stambenih kredita