Subvencioniranje stambenih kredita

Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita zaprimali su se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama do 13. listopada 2017. godine a razmatraju se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u. Odobravat će se do utroška planiranih sredstava a točan iznos subvencija prema zaprimljenim zahtjevima znat će se tek nakon završetka obrade svih pristiglih zahtjeva. Ukoliko taj iznos bude veći od trenutno predviđenog, Vlada Republike Hrvatske nastojat će osigurati dodatna sredstava kako bi svi zahtjevi koji su potpuni a zaprimljeni su u APN-u do 13. listopada 2017. godine i bili odobreni. Procjenjuje se da će ova mjera pomoći rješavanju stambenog pitanja za oko 2000 obitelji. 

U APN-u je od 4. rujna 2017. do 13. listopada 2017. zaprimljeno ukupno 2399 zahtjeva od kojih je obrađeno 2147 od čega je 1961 zahtjeva odobreno, za 163 je zatražena dopuna dokumentacije, 14 zahtjeva je odbijeno, a 9 je odustalo od podnesenog zahtjeva. 

Za subvencioniranje stambenih kredita, mogli su se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće. Oko 75% zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje odnosi se na kupnju stanova, a 25% na kupnju ili izgradnju kuće. Efektivna kamatna stopa na stambeni kredit prve četiri godine njegove otplate ne može biti veća od 3,75 posto godišnje, a banke su ponudile kamate u rasponu od 3,04 do 3,75 posto. Za svako rođeno dijete rok otplate kredita produžuje se za dvije godine, a u slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva ima utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita se produljuje za godinu dana, tako da ovaj Zakon ima i određenu demografsku notu. Analizom zaprimljenih zahtjeva vidljivo je da je ovaj program pokrio prostor cijele Republike Hrvatske, uključujući i ruralne sredine, a ne samo urbana središta.  

Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17). 

Općenito o subvencioniranju stambenih kreditaPisane vijesti | Informacija | Subvencioniranje stambenih kredita