Otvoren javni poziv za energetsku obnovu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Danas, 19. lipnja 2015., ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš na održanoj konferenciji za medije u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja otvorila je  Javni poziv  na dostavu projektnih prijedloga za 'Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.

Ministrica Mrak-Taritaš istaknula je da je ovo pilot projekt te da je za ovaj Poziv osigurano 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, napomenula je da je u pitanju trajno otvoreni natječaj do 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a u postupku dodjele bespovratnih sredstava zajednički sudjeluju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u maksimalnom iznosu od 95% ukupno prihvatljivih troškova, dok se intenzitet iznosa određuje prema indeksu razvijenosti lokalnih jedinica samouprave.

„Treba reći da se na ovaj natječaj, između ostalih, mogu prijaviti dječji vrtići, jaslice, osnovne škole, srednje škole, učenički domovi i visokoškolske ustanove. Na tu činjenicu smo posebno ponosni te se nadamo da će ih što veći broj iskoristiti raspoloživa sredstva“ – napomenula je ministrica Mrak- Taritaš.

Naime, sredstva su namijenjena energetskoj obnovi zgrada  i poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Ines Androić Brajčić, pomoćnica ministrice za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, posebno je naglasila kako je glavni cilj ovog Poziva postići uštedu potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 20% u (kWh/god) te kako su prihvatljivi i svi oni Prijavitelji koji su već započeli sa energetskom obnovom nakon 1. siječnja 2014. godine sve dok im projekt na dan objave Poziva nije prešao 50% gotovosti odnosno financijske izvršenosti svih ugovora na projektu.

Upravo iz tog razloga ovim Pozivom se potiče cjelovita obnova zgrada, dakle uključuju se mjere na ovojnici zgrade (povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova), termo-tehničkim, elektrotehničkim sustavima i zahvate na sustavima vodoopskrbe.

Vesna Bukarica, načelnica sektora za energetsku učinkovitost istaknula je ulogu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ovom Pozivu, kazavši kako Fond već neko vrijeme provodi programe Vlade za energetsku obnovu zgrada, kuća i nestambenih zgrada te da je primjetan velik porast zahtjeva u odnosu na prošlu godinu.

„Građani su sve svjesniji koristi koje im nosi energetska obnova, ali i mogućnosti koje im pružamo kroz osiguravanje bespovratnih sredstava. Vjerujemo da će ovaj program, koji  kombinira europska i nacionalna sredstva na način da je sredstava iz EU 30%, a nacionalnih putem Fonda od 40% do 65%, naići na dobar odaziv“ – istaknula je Bukarica.

„Inače, prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, za energetsku učinkovitost zgrada nam je do 2020. godine na raspolaganju 311 milijuna eura iz europskih i strukturnih investicijskih fondova (ESI), odnosno 211 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora te 100 milijuna eura za smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora“ – rekla je ministrica Mrak-Taritaš.

Također, valja napomenuti kako će se u svrhu edukacije potencijalnih prijavitelja, počevši od 1. srpnja 2015., svaku srijedu u prostorijama MGIPU organizirati stručne radionice na kojima će polaznici moći saznati sve što je potrebno, a vezano je uz prijavnu dokumentaciju i pravilno ispunjavanje iste.

Za kraj, ministrica Mrak-Taritaš je za 30. lipnja 2015. godine najavila raspisivanje trajno otvorenog natječaja za izradu projektne dokumentacije za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koja će se financirati u stopostotnom (100%) iznosu.
 


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi