Podsjetnik korisnicima državnih stanova o roku za podnošenje zahtjeva za otkup

Slika /slike/Opcenito/stanovanje.jpg

Prema Odluci Vlade iz srpnja 2021. godine, stanovi u (su)vlasništvu Republike Hrvatske, koje na temelju ugovora o najmu ili drugih akata koriste najmoprimci i članovi njihove uže obitelji, mogu se otkupiti. Rok za podnošenje zahtjeva je 17. siječnja 2022.

Podsjetimo, Odluka Vlade RH o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 78/21) stupila je na snagu 17. srpnja 2021. te su njome propisani uvjeti, rokovi i način prodaje stanova u državnom vlasništvu ili suvlasništvu. 

Riječ je o prodaji stanova koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca a kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Odredbe ove Odluke ne odnose se na stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane.

​Članovima uže obitelji najmoprimca smatraju se osobe navedene u ugovoru o najmu stanova, iz članka 12. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93), odnosno navedene u članku 37. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20).

Pravo na otkup mogu ostvariti oni korisnici stanova čija su sva dugovanja podmirena.

Na temelju ove Odluke ne prodaju se stanovi:

  • namijenjeni za službene potrebe
  • namijenjeni za nužni smještaj
  • koji se nalaze u zgradama izgrađenim na pomorskom ili javnom ili općem dobru
  • stanovi u poslovnim i vojnim zgradama
  • koji se nalaze u zgradama koje su spomenici kulture za koje je iskazan interes ovlaštenika prava prvokupa, sukladno odredbama posebnih propisa
  • u vezi s kojima je u tijeku sudski postupak, do pravomoćnog okončanja postupka
  • stanovi koji su, nakon stupanja na snagu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 144/13), bili predmet Javnih poziva za podnošenje ponuda za najam stanova i u odnosu na koje Republika Hrvatska, kao najmodavac, ima sklopljen Ugovor o najmu stana.


Uvjeti i način prodaje

Korisnici stanova u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, popunjeni obrazac zahtjeva dostavljaju osobno ili poštom na adresu: 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ulica Republike Austrije 20.
10 000  Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. siječnja 2022. godine.
 
Iznimno, za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, a kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za koje s najmoprimcima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu.
 
Državna tijela, osim Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, će radi daljnjeg postupanja, zaprimljene i cjelovito obrađene zahtjeve s prijedlogom odluke za prodaju stana dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Za stanove za koje se naknadno utvrdi da su vlasništvo Republike Hrvatske nakon proteka roka, korisnici su dužni u roku šest mjeseci od dana utvrđivanja vlasništva Republike Hrvatske, na temelju prethodno dostavljene obavijesti o mogućnosti kupnje od strane državnog tijela, zahtjev podnijeti izravno Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Napominjemo ujedno kako se ispunjenje uvjeta za kupnju stana dokazuje dokumentacijom koja će se pribavljati po službenoj dužnosti u samom postupku rješavanja o zahtjevima za otkup, što znači da korisnici stanova ne trebaju dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju uz obrazac zahtjeva.
 
Korisnici stanova koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, za sve se informacije po pitanju otkupa mogu obratiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a prema uvjetima iz odluke Vlade (iz srpnja 2021.) rješavat će se i zahtjevi za otkup koje je Ministarstvo zaprimilo temeljem ranijih odluka o prodaji stanova.

 Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina