Pregled aktivnosti obnove zgrada oštećenih u potresu na Banovini

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/2021_09_21-obnova-Banovina.jpg

Do 9. siječnja 2022. zaprimljeno je 9.568 zahtjeva za obnovom i 8.193 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom. Uklonjeno je 460 objekata koji su prijetili sigurnosti. Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 1.151 objekatu, u tijeku su radovi na 851 kući.

Obnovljeno 1.151 objekata, ugovori sklopljeni za obnovu 3.600 kuća
 
Potpredsjednik Vlade i čelnik Stožera za obnovu od potresa Tomo Medved  kazao je u srijedu na sjednici Vlade da je do sada od posljedica potresa obnovljeno više od 1.100 objekata, a ugovori su sklopljeni za obnovu 3.600 kuća.
 
Za rekonstrukcijsku obnovu kuća utrošeno je do sada 43 milijuna kuna.
 
''Pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju zamjenskih tipskih kuća. 8. prosinca raspisan je poziv za prvih 30 kuća, 15. prosinca za novih 30., a 29. prosinca raspisan je poziv za izgradnju zamjenskih montažnih kuća te zamjenskih višestambenih zgrada'', poručio je Medved.
 .
Naveo je da je dosad obnovljeno više od 1.100 obiteljskih kuća u koje je osiguran siguran povratak za 6674 osobe. Izrađeni su elaborati za 2.441 kuću i time se ubrzava proces obnove, sve s ciljem kako bi se stanovnike Banovine, a posebno njih 5666 koji žive u 2410 mobilnih stambenih jedinica, vratilo u njihove domove. Dosad je uklonjeno 460 objekata, danas se uklanja još sedam objekata, rekao je Medved govoreći o obnovi od potresa.
 
"Važno je izdvojiti i napor u organizaciji građana -  na 475 kuća obavili su popravak nekonstrukcijskih elemenata vlastitim angažmanima angažiranjem ovlaštenih izvođača, a zahtjeve za refundiranjem podnijeli su  Ministarstvu graditeljstva", dodao je.
 
Vlada je na sjednici održanoj 5. siječnja, donijela i zaključak u vezi s realizacijom projekta sanacije mosta Banija – starog mosta preko rijeke Kupe u Karlovcu.

9. siječnja 2022.
 • na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete,  te je pregledano 39.682 objekta (95,21%)
  • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata
  • u odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%)
   • od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata
 • ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad zaprimio 3.433 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.207, ured u Glini zaprimio 860; ukupno 9.568 zahtjeva
  • zaprimljeno 442 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 404, Zagrebačka županija - 33, Karlovačka županija - 5)
  • ukupno doneseno 267 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijku obnovu
  • dosad ugovoreni poslovi u iznosu od 4.037.992,00 kn (5.047.490,00 kn s PDV-om)
 • zaprimljeno 8.193 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.361, Karlovačka županija - 480, Zagrebačka županija - 352)
  • projektantima dodijeljeno 6.025 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 2.562 elaborata za sanaciju
  • radovi se izvode na 851 obiteljskoj kući
  • radovi dovršeni na 1.151 obiteljskoj kući
  • u sklopu samoobnove obnovljeno 475 kuća
  • ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 165.624.355,54 kn (207.030.444,43 kn s PDV-om), do sada je utrošeno 35.651.738,81 kn (44.564.673,51 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 37.042,69 kn (46.303,36 kn s PDV-om) 
 • ukupno zaprimljeno 448 zahtjeva za uklanjanje objekata
  • na pogođenom području dosad uklonjeno 460 objekata:
   • Petrinja 206, Glina 82, Sisak 55, Donji Kukuruzari 22, Lekenik 22, Martinska Ves 6, Hrvatska Kostajnica 9, Hrvatska Dubica 8, Majur 25, Jasenovac 2, Kravarsko 7, Topusko 3, Dvor 5, Sunja 2, Pokupsko 4, Kutina 1, Karlovac 1
   • poslovni objekt 42, stambeno-poslovni 34, višestambeni 12, obiteljska kuća 297, javni 26, sakralni 3, gospodarski 19, pomoćni 26, ograda 1
  • ukupno je u tijeku uklanjanje objekata na 7 lokacija
   • Petrinja 4, Sisak 2, Lekenik 1
  • Stožer CZ RH donio 255 odluka za uklanjanje objekata, ostale odluke donesene su na razini jedinica lokalne samouprave
  • pribavljeno 195 elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade, osigurano 78 usluga nadzora nad uklanjanjem
 • provedena asanacija bunara na ukupno 829 lokacija
 • izdano ukupno 411 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (Petrinja 230, Glina 82, Sisak 75, Karlovačka županija 9, Krapinsko-zagorska županija 2, Zagrebačka županija 10, Požeško-slavonska županija 1, Bjelovarsko-bilogorska županija 2)

Aktivnosti obnove na Banovini (arhiva)

Izvor: potresinfo.gov.hr / Vlada 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova