Polugodišnje izvješće o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba od interesa za RH

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/09/izvjesce-slika-poslovanje-JP.jpg
Objavljeno je polugodišnje izvješće o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku - za prvo polugodište 2014. godine.

Izvješće između ostaloga sadrži pokazatelje poslovanja navedenih trgovačkih društava i pravnih osoba: prihode,  rashode, neto dobit, gubitak, investicije, subvencije, trošak osoblja/broj zaposlenih/plaće kao i obveze i potraživanja.

Polugodišnje izvješće obuhvaća podatke za 56 Društva od strateškog i posebnog interesa za RH, a temelji se na preliminarnim podacima o ostvarenim rezultatima u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, te u odnosu na planirane aktivnosti i veličine zacrtane u godišnjim planovima Društava (Plan poslovanja za 2014. godinu).

Izvješće ne sadrži podatke za slijedeća društva: Centar za restrukturiranje i prodaju, Croatia osiguranje d.d., Imunološki zavod d.d. i Park Prevlaka d.o.o.. Potrebno je istaknuti kako pojedina Društva nisu dostavila sve tražene podatke (npr. podatke o investicijama, planirane iznose na godišnjoj razini iz Plana poslovanja za 2014. godini), te obrazloženja u dostavljenom tekstu izvješća. Za Društva: Đuro Đaković Holding d.d., Hrvatsku poštu, Hrvatsku elektroprivredu Grupu i Grupu Končar elektroindustriju podaci su iskazani na konsolidiranoj razini.

Izvješća o poslovanju za ona trgovačka društva koja kotiraju na uređenim tržištima, dostupna su i na tržištu kapitala, te se redovito objavljuju zasebno za svako trgovačko društvo čime se može dodatno steći uvid u pojedine elemente poslovanja ovih gospodarskih subjekata, a sukladno odredbama kojima se uređuje poslovanje trgovačkih Društava/Grupa pri čemu se isti u tom smislu smatraju jedinim vjerodostojnima.

U okviru ovog izvješća dostupnog javnosti, izostavljena su Društva Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. i Bina Istra d.d., koja su podatke o svojem poslovanju okarakterizirala kao poslovnu tajnu, te se stoga ne objavljuju u ovome Izvješću.

Napomena: Agrerirane tablice nisu sastavni dio ovog Izvješća ili njegov dodatak, i kao takve se ne objvavljuju u ovom materijalu. Riječ je o radnom materijalu te se radi o polugodišnjim nerevidiranim, preliminarnim podacima.

Izvješće možete pogledati ovdje.Pisane vijesti