Popis poslovnih prostora i popis poslovnih prostora-garaža koji će biti predmetom prodaje - 15.4.2019.

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg
Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. alineje 10. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.), odredbi članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11. i 64/15.) u vezi s člankom 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 125/11. i 164/15.) te članka 3. Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 137/12. i 78/15.), Ministarstvo državne imovine daje sljedeću obavijest:
 
 

POPIS POSLOVNIH PROSTORA
KOJI ĆE BITI PREDMETOM PRODAJE

sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/19-01/50, URBROJ: 536-03-01-02/01-19-02, od 1. travnja 2019. godine,
 
i
 

POPIS POSLOVNIH PROSTORA-GARAŽA
KOJI ĆE BITI PREDMETOM PRODAJE

sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, KLASA: 371-01/19-01/412, URBROJ: 536-03-01-03-03/05-19-01, od 11. travnja 2019. godine
 
objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr), Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr).


Pisane vijesti