Popis poslovnih prostora koji mogu biti predmetom kupoprodaje sadašnjim zakupnicima ili sadašnjim korisnicima od 31.05.2021


REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 
 
Na temelju članka 18., 34. i 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 85/20), članka 16. Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 112/18.) u vezi s člankom 33. Zakona o  zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine", br. 125/11, 64/15), i člankom 3. stavkom 2. Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 137/12. i 78/15.), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine daje sljedeću obavijest: 
 
 
Popis poslovnih prostora  koji mogu biti predmetom kupoprodaje sadašnjim zakupnicima ili sadašnjim korisnicima 
 
sukladno Odluci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 372-01/19-01/50, URBROJ: 531-09-01-02/01-21-09,  
od 31.05.2021. godine. 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina