Popis raspoloživih useljivih kuća i stanova i raspoloživih oštećenih kuća za stambeno zbrinjavanje za 2017. godinu